Kocsis István: Pályázzatok!

PÁLYÁZZATOK!.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 150Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
PÁLYÁZZATOK!
Miért pályázzunk?
Elsődleges forrásteremtési lehetőség (fejlesztésre).
Nagy mértékű támogatási forrás hívható le. (50-100 %)
Kimerülő egyéb források. (kevesebb adomány, helyi, közegyházi támogatás)
Mert most lehet… (2007-2013-ig tart a jelenlegi 7 éves tervezési- támogatási ciklus)
Mikor pályázzunk?
Most…(Mert most lehet…)
Ha illeszkedni tudunk a támogató által kitűzött célokhoz.
Ha van hosszabbtávú elképzelésünk (a tervezett projekt (fejlesztés) illeszkedik a stratégiánkhoz).
Ha szükség van a fejlesztésre.
Ha meg tudjuk valósítani.
Mire pályázzunk?
Ami megfelelő fejlesztés: - Amire szükség van. (Egyháznak, egyházközségnek, gyülekezeti tagoknak, lakosságnak…..) - Amit támogatni akarnak. (forrástérkép) - Amire az Isten küld bennünket.
Ami megvalósítható: Amit MI meg tudunk valósítani
Ami fenntartható: Amit MI fenn tudunk tartani.
Fejlesztésre (mert önmagában csak működtetésre nem is nagyon lehet).
Infrastruktúra fejlesztésre – többnyire csak tartalomfejlesztéssel együtt lehet.
Mire pályázhatunk?
Új Magyarország Fejlesztési Terv- Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia
2007-2013 között 7 éves tervezési/támogatási időszak
22,4 mrd Euro + 5 mrd Euro (nem mind pályázat útján kerül felhasználásra)
Európai Unió által finanszírozott források – az EU elvárásoknak, alapelveknek kell megfelelni
Hazai források is elérhetőek (Kulturális Alap..)
Hogyan pályázzunk?
Magasak az elvárások, de nem teljesíthetetlenek!
A pályázat (projekt) egy, a szükségletek felmérésén alapuló hosszabb távú, komplex /a gyülekezet minden területét felölelő/ tervbe (stratégia) illeszkedjen.
Minden részletet meg kell tervezni. - tevékenységek - költségek - erőforrások - megvalósítás módja - elért eredmények - kockázatok - fenntarthatóság
Stratégia készítése
A stratégiai tervezés egy hosszabb távú, 5-7 évre vonatkozó átfogó tervezést jelent.
A tervezés lényege, hogy a gyülekezetet olyanná alakítsa, ami megfelel a vele szemben támasztott igényeknek.
A stratégiai tervezés a környezeti változások és a szervezet lehetőségeinek összevető vizsgálatán alapszik.
A stratégiai tervezés a jövő építésének feltétele.
Hogyan gondoljunk gyülekezetünkre a stratégia készítés alatt?
Gyülekezet mint lelki közösség.
Gyülekezet mint gazdálkodó egység.
Gyülekezet mint infrastruktúra fenntartó.
Gyülekezet mint szolgáló, és szolgáltatást nyújtó.
Gyülekezet mint különböző életkorú, és helyzetű emberek közössége.
Gyülekezet mint foglalkoztató.
Gyülekezet mint a Magyarországi Evangélikus Egyház tagja.
Gyülekezet mint Krisztus teste.
Projektterv - útvonalterv
Megtervezzük, hogy „A” pontból (a jelenlegi helyzetből), hogyan, mennyi idő alatt, milyen költségekkel tudunk „B” pontba (a jövendő, kívánt helyzetbe) eljutni.
Megvalósítható:

jól átgondolt, következetes –azaz a tervezett tevékenységek szakmailag helytállóak, logikus az egymásutániságuk.
eredményei mérhetőek – azaz minden tevékenység részeredményét és a célok elérését is pontosan, számszerűsítve meg tudjuk adni - így azok elérése ellenőrizhető.
költségvetése reális – azaz a tervezett költségek sem felül, sem alul tervezettek, a források rendelkezésre állnak.
munkamegosztása, ütemezése világos –pontosan tudjuk, hogy a pályázaton belül mikor, kinek, mi lesz a feladata.
kockázatai ismertek –azaz előre fel tudjuk mérni azokat a pontokat, ahol a megvalósítás akadályba ütközhet, és a szükséges beavatkozást is megtervezzük.
Fenntartható:

a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók – azaz olyan fejlesztésre pályázzunk amire a későbbiekben is szükség van, amit a saját! erőnkből fenn tudunk tartani, tehát hosszú távon fog tudni működni.
Példa: Csak azért mert van szabad ingatlanunk (amivel egyébként nem tudunk mit kezdeni), és mert éppen erre lehet pályázni, nem biztos, hogy ott táborhelyet (konferenciaközpontot, óvodát, népfőiskolát stb..) kell létrehozni, ha nincs meg a későbbi működtetés anyagi, személyi feltétele, vagy nincs érdeklődés a nyújtott szolgáltatás iránt.
Projekt tervezés
Tisztázandó kérdések:
Mik a végrehajtás lépései?
Kik vesznek benne részt?
Milyen eszközök, anyagok szükségesek hozzá?
Mennyi időt vesz igénybe?
Mennyibe fog kerülni?
Milyen kapcsolatban vannak egymással a feladatok?
Hogyan biztosítjuk az optimális ütemet?
Projektterv tartalmazza
a fejlesztéssel elérni kívánt hosszú és rövidtávú cél(ok)at, eredményeket
a megvalósításhoz szükséges tevékenységek és a tevékenységek megvalósításának módszertanát
a tevékenységek végrehajtásához szükséges erőforrásterveket (humán, infrastrukturális, pénzügyi)
a tevékenységek logikai összefüggéseit, és időbeni ütemezését (ütemterv)
a projekt megvalósításához szükséges külső feltételeket
a projekt megvalósítását esetlegesen nehezítő kockázatok elemzését
a projekt mérhetőségét, számon kérhetőségét biztosító mutatószámokat (indikátorok)
a projekt költségvetését- pénzforgalmi ütemtervvel
Projekttervezés folyamata
A tervezés tervezése (Hogyan, kivel, mikor fogunk tervezni?)
Helyzetelemzés (Hol is tartunk pontosan?)
Alternatívák meghatározása, kiválasztása (A több lehetséges út közül melyiken indulunk el a célunk felé?)
Érdekeltek, érintettek elemzése (Ki fog támogatni, és ki fog keresztbe tenni?)
Partnerség kialakítása (Kikkel tudjuk megvalósítani?)
Projekt terv elkészítése - Tevékenységek - Erőforrások - Ütemezés - Költségek - Elvárt eredmények - Feltételek és kockázatok meghatározása
Azaz megválaszoljuk a -Mit? -Hogyan? -Kivel? -Mivel? -Mennyiből? -Mikor? kérdéseket
Pályázzatok!!
A projekttervezői-pályázatírói tudás, nem csak a „beavatottak” kiváltsága!
Mindannyian, naponta akár többször is tervezünk projektet.
Külső segítséget is lehet, és sokszor érdemes igénybe venni.
Elérhetőségek

Kocsis István
Déli Egyházkerületi pályázati referens
Sárszentlőrinc
06-20-824-63-94
kocsis.istvan@lutheran.hu

JÖVŐKÉP
Az a vágyott, ideális jövő, ahová mint gyülekezet szeretnénk eljutni.
ALAPÉRTÉKEK –Értékek, amik meghatározzák hogyan működünk, „korlátok” amik az úton tartanak minket.
Pl: magyar, evangélikus, keresztyén, …stb…
KÜLDETÉS (misszió) – ami ösztökél bennünket a jövőkép elérésére, ami miatt az útra lépünk, és végigmegyünk rajta…
Ahhoz hogy stratégiát tudjunk készíteni néhány alap dologban meg kell egyeznünk gyülekezeti szinten:
HOVA, MIÉRT, ÉS HOGYAN AKARUNK ELJUTNI.JÖVŐKÉP
JELENLEGI HELYZET
Ha már tudjuk hova szeretnénk jutni, azt is meg kell tudnunk határozni, hogy hol vagyunk most, milyen a jelenlegi helyzetünk.
Azonosítanunk kell, mik azok az akadályok, problémák, amelyek miatt nem ott tartunk, ahol szeretnénk lenni. Ezek lehetnek azok a rész-célok, amelyeket majd el kell érnünk, ha közelebb akarunk kerülni a jövőképünkhöz…
A gyülekezet valamennyi működési területén érdemes végiggondolni a problémás helyzeteket, meghatározni a rész célokat.


ProjektA jó pályázat (projekt) ismérvei

 

Created with pptHtml
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek