Fulbert Steffensky.doc

Fulbert Steffensky.doc — Microsoft Word Document, 26Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Fulbert Steffensky hamburgi teológus az Imprimatur című folyóiratban keresztény tanácsokkal kívánta segíteni imaéletünket. Ilyesféleképp:

 • Határozzuk el magunkat, hogy újra kezdjük az imádkozás tanulását. Szerény elhatározásunk arra is szorítkozhat, hogy esténként például egy zsoltárt vagy egy imakönyvben talált esti imát mondunk. Válasszunk ki egy igeszakaszt a Szentírásból, többször olvassuk végig, és gondoljuk át.

 • Imádságunknak legyen megállapított ideje, esetleg valamihez kötött ideje.

 • Legyen megszokott helye, esetleg testhelyzete. Ne lefekvés után az ágyban!

 • Ne attól tegyük függővé imánkat, hogy van-e rá időnk!

 • Az imát ne tekintsd lelki fürdőnek. Az ima sokszor jóleső, máskor azonban munka. Sőt, néha unalmas és száraz.

 • Légy hálás Istennek, ha elhatározásodhoz sikerült - még ha kis hibával is - hűnek maradnod.

 • Az ima és elmélkedés nem napunk, életünk, munkánk átgondolása. Az más. Az ima csendes ráfigyelés Istenre a Szentírás egy mondatán, a zsoltár egyik költői képén keresztül. Istenre csodálkozni örömünkké válik.

 • Ami imádságod során megtetszik, írd ki utána a Szentírásból és tanuld meg kívülről. Napközben villamoson, buszon jusson eszedbe.

 • Ha valamelyik nap sehogy se menne az ima, akkor se fordítsd másra szokott idejét. Ha egyébre nem telik, legalább legyél nyugodt, csendes.

 • Ne légy türelmetlen magaddal szemben sem. Erőszakkal nem lehet imádkozni.

 • Soha ne felejtsd Pál apostol szavait: „…segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8,26)

(http://w3.datanet.hu/~jalso/tal/004200.htm)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek