Díjaink – díjazottaink

Hűségérem


husegerem.jpg„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged…” A Példabeszédek könyvének e mondata öleli körbe a Déli Evangélikus Egyházkerület hűségérmén látható bibliai szimbólumot. Az alfa és az ómega, a görög ábécé első és utolsó betűje Jézus Krisztusra, az ő hűségére utal. Ez kíséri végig földi életünket, sőt a síron túl is számíthatunk rá. Ez a hűség a gyülekezeteinkben évtizedek óta szolgáló, nem lelkészi munkatársakon keresztül is eljut hozzánk, gazdagítja mindennapjainkat.
    Az egyházkerület közgyűlése által alapított hűségérem – Várhelyi György szobrászművész alkotása – ezt az isteni forrásból fakadó, emberi életekben testet öltő ajándékot „igazolja vissza”. Az ezért mondott köszönetet fejezi ki szerény, de kézzel fogható, maradandó, bronzba öntött formában.

 

 

Tessedik Sámuel-díj


tessedikdij.JPGA Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése által alapított Tessedik Sámuel-díjat 2007 óta évente egyszer ítélik oda az év déli kerületi lelkészének, pedagógusának, illetve diakóniai munkásának.
    A díj annak a lelkésznek ítélhető oda, aki érzékelve közösségének lelki szükségleteit és környezetének kihívásait, a gyülekezetépítés, az igehirdetés, a tanítás vagy a lelkigondozás területén olyan kiemelkedő munkát végzett az adott évben, amely közösségének lelki és szellemi épülésére szolgált, bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére, és amely munka iránymutató lehet a tágabb környezet számára is.
    Pedagógusaink közül az tüntethető ki Tessedik-díjjal, aki az adott évben kiemelkedő oktatói és nevelői tevékenységet folytatott; példát mutatott a tanulók számára a nyitott, felelős, elkötelezett keresztény életvitel és a közös európai értékek ápolása terén; aki elismerést vívott ki pedagógiai műhely létrehozásával vagy működtetésével, iskolai, illetve kollégiumi közösség ápolásával és építésével.
    Diakóniai munkásként az részesülhet az elismerésben, aki az adott évben kiemelkedő módon gondoskodott a reá bízottak testi és lelki épüléséről; szolgálatával a keresztény életvitel példáját mutatta szűkebb és tágabb környezete számára; tevékenysége bátorított a keresztény hit megvallására és megélésére.
    A Tessedik-díj éremplakettjét a kerületi közgyűlés felkérése alapján a Déli Egyházkerület hűségérmének megalkotója, Várhelyi György szobrászművész készítette.

 

 

Ordass Lajos-emlékplakett – Prónay Sándor-emlékplakett


Ordass_Lajos_emlekplakett.jpgPronay_Sandor_emlekplakett.jpgA Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 2007-ben két díjat alapított. A szabályrendelet szerint Ordass Lajos-díj annak a felszentelt (aktív vagy nyugalomba vonult), feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi lelkésznek adható, aki a magyar evangélikusságért kiemelkedően sokat tett, de odaítélhető más felekezetű papi személynek is, aki kitartóan munkálkodik az egyházak közeledéséért.
    A 18–19. században élt mecénásról, tudósról, iskolafelügyelőről és zsinati elnökről elnevezett Prónay Sándor-díjban azok a magyar és külföldi, világi személyek részesülhetnek, akik kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással állnak a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett.
    Mindkét díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett.
    A díjak névadóiról elnevezett emlékplakettekből az egyházkerületek vezetői is ajándékozhatnak az arra érdemeseknek.
    Az ifj. Szlávics László által készített kisplasztikán Ordass Lajosról illetve Prónay Sándorról készült grafika vésett képe látható, hátoldalán Luther-rózsa szintén vésett technikával.

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2006-ban

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2007-ben

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2008-ban

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2009-ben

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2010-ben

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2012-ben

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2013-ban

A Déli Evangélikus Egyházkerület díjazottai 2014-ben

 

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek