Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Közlemények A hét nap csodája – Ünnepeljük együtt a Teremtés Hetét szeptember 27. és október 4. között
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

A hét nap csodája – Ünnepeljük együtt a Teremtés Hetét szeptember 27. és október 4. között

A technikai fejlődés, haladás mögött messze elmarad az ember morális növekedése – mondogatják már régen a tudomány, a szellem és a lélek felelős nagyjai világszerte. Közhelyszerű példa, hogy egy kőbalta használatához elégséges morális/spirituális felkészültség nem elegendő a termodinamikai energia használatához. S ami a béke vonatkozásában igaz, az igaz a környezeti és a társadalmi igazságosságra is.

A XXI. századi technológiára épülő termeléshez, energiafelhasználáshoz, szállítmányozáshoz, valamint az ezekkel járó melléktermékekhez és mellékhatásokhoz minősített igazságérzet és erkölcsi felelősségtudat szükségeltetik. Világunk természeti és társadalmi jelenségei vészjóslóan mutatják, hogy az emberi lehetőség és képesség, valamint az emberi felelősség és tisztesség közötti szakadék óriási és tarthatatlan. További növekedését meg kell állítani, s ha még lehet, csökkenteni kell.
    Ebben a vállalkozásban különös szerepet töltenek, tölthetnek be azok a hívő emberek, akik a természet mögött és fölött nem véletlenszerűséget, esetlegességet, és még csak nem is materiális szükségszerűséget, hanem bölcs és szeretetteljes isteni/teremtői akaratot vallanak. Ennek jegyében születetett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) idevonatkozó határozata a 2008. december 1. Közgyűlésén: … a Teremtő iránti hálánk és hódolatunk kifejezése, a teremtett világ tudatos megőrzése és felelős védelme, továbbá ökumenikus együttmunkálkodásunk kiszélesítése és megerősítése érdekében 2009-től a szeptember utolsó és az október első vasárnapja közötti időszakot teremtésvédelmi hétként hirdessük meg és ünnepeljük a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházaihoz tartozó gyülekezetekben és intézményekben. Nyilvánvaló, hogy e döntés és szándék mögött ott áll az egész európai keresztyén közösség által elfogadott Ökumenikus Charta idevonatkozó vallomása is: A teremtő Isten szeretetébe vetett hittel hálásan ismerjük fel a teremtett világban Isten ajándékát, s így a természet értékét és szépségét. De mélységes aggodalommal látjuk azt is, hogy a föld nyersanyagtartalékait némelyek gátlástalanul kiaknázzák, tekintet nélkül önértékükre, korlátozott voltukra és arra, hogy ezek a jövendő nemzedékek számára is szükségesek. Éppen ezért közösen lépünk fel annak érdekében, hogy a tartós életfeltételek biztosítottak legyenek az egész teremtett világ számára. Isten előtti felelősségünk tudatában közös kritériumokat kell találnunk és érvényesítenünk annak megkülönböztetésére, mi az, amit tudományosan és technológiailag megvalósíthatunk, erkölcsileg azonban nem tehetünk meg. Mindenképpen elsőbbsége van minden ember méltóságának azzal szemben, ami technikailag megvalósítható.
    Ezeknek a gondolatoknak, ajánlásoknak és elkötelezettségeknek a mentén arra hívjuk az Ökumenikus Tanács tagegyházainak (református, evangélikus, baptista, metodista, anglikán és ortodox) gyülekezeteit, intézményeit és a hozzájuk kötődő szervezeteket, hogy szeptember utolsó és október első vasárnapja közötti időszakban, a hívek ökumenikus közösségében – lehetőség szerint a római katolikus egyház híveinek és a civil társadalom elkötelezett tagjainak részvételével – tartsanak beszélgetéseket, imádságokat, teremtésvédelmi akciókat. Ezzel szenteljenek ünnepet a Teremtőnek és ezzel szerezzenek védelmet a Teremtésnek.
    Ehhez a munkához színvonalas és praktikus segédanyagot és plakátot juttattunk el tagegyházaink gyülekezeteihez. A Teremtés Ünnepkörének közeledtével minden kedves olvasónk szíves figyelmébe, imára, dicsőítésre és tettre kész, hívő szeretetébe ajánljuk a Teremtés Hetének méltó megünneplését.

Dr. Bóna Zoltán
MEÖT főtitkár

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek