Navigáció
Bejelentkezés

 

Meghívás csendes együttlétre

A Magyarországi Evangélikus Egyház csendes együttlétre hív mindenkit, aki elborzadva látja, hogy hazánkban milyen mértékben szaporodtak el az erőszakos cselekmények, aki függetlenül azok bőrszínétől, állampolgárságától, szociális helyzetétől gyászolja az elmúlt hónapok gyalázatos gyilkosságainak áldozatait...

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval!”- írja Pál apostol a Római levélben (Rm 12, 21). Az apostol nem volt naiv ember, afféle jámbor, nem e világra való lélek. Ismerte az ember esendőségét, a mindennapi együttélés szabályainak jelentőségét, a világi hatalom s az általa őrzendő rend fontosságát – és mindenekelőtt a hit erejét.

Az utóbbi időben egyre több aggasztó társadalmi jelenségnek, mindenkit felrázó tragédiának lehetünk elszenvedői, tanúi Magyarországon. Nagycsécs, Kiskunlacháza, Veszprém, Tatárszentgyörgy csak a legismertebb tragédiák helyszínei, az erőszak, az agresszivitás elterjedésének azonban mindannyian tanúi lehetünk. Azért, hogy az emberek közötti viszonyok ennyire megromlottak, hogy a bizalmatlanság egyre jobban elharapódzik, hogy egyre több  negatív népegészségügyi, társadalmi jelenség üti fel a fejét, felelősség terheli az ország irányítóit. A helyzet súlyossága azonban túlmegy a politikai felelősség határain, minden a saját és szerettei életéért, környezetéért felelősséget érző embert elgondolkodásra, cselekvésre kell késztessen.

A Magyarországi Evangélikus Egyház csendes együttlétre hív mindenkit,

aki elborzadva látja, hogy hazánkban milyen mértékben szaporodtak el az erőszakos cselekmények,

aki függetlenül azok bőrszínétől, állampolgárságától, szociális helyzetétől gyászolja az elmúlt hónapok gyalázatos gyilkosságainak áldozatait,

aki nem érti, hogy az államhatalom miért gyengült meg annyira, hogy az elszomorító esetekkel kapcsolatban a válaszok helyett csak újabb és újabb kérdések merülnek fel,

aki fontosnak tartja, hogy önmaga, gyermekei, unokái olyan környezetben éljenek, ahol az együttélés szabályait betartják és betartatják.

Helyszín:Budapest Deák téri evangélikus templom.
Időpont: 2009. március 3 (kedd) 18 óra.

Ne térjünk napirendre a szinte már naponta érkező sokkoló hírek láttán, ne törődjünk bele országunk helyzetének folyamatos romlásába, érezzük át együtt közös felelősségünket, s mondjuk Pál apostollal:

Te győzd le a rosszat a jóval!

Budapest, 2009. február 27.

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége és püspöki tanácsa

Ittzés János elnök-püspök    Prőhle Gergely országos felügyelő
Dr. Fabiny Tamás püspök        Gáncs Péter püspök

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek