Püspöki hivatal

 


Cím: 1088 Budapest, Puskin u. 12.

A püspöki hivatal nyitva tartása:

Hétfő – csütörtök: 8.30 – 16.00

Péntek: 8.30 - 14.00

Telefon/Fax: +36-1-338-2302, mobil: +36-20-824-4333

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu

 

 

A püspöki hivatal munkatársai


Bánó Mariann irodavezetőBánó Mariann portré

1987-ben konfirmálkodott a kőbányai evangélikus gyülekezetben, ahol aktív gyülekezeti tag, majd presbiter volt. 1993-ban érettségizett a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskolában (igazgatás-ügyvitel szak). 2000-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen hittanári végzettséget szerezett. 2003-ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszervezőként végezett, non-profit szakiránnyal. 1999-től az Evangélikus Egyház Országos Irodájának titkárságán dolgozott, mint a Gyermekbizottság koordinátora, illetve igazgatósági titkárnő. 2003-2015-ig otthon volt a gyermekeivel (férjével négy gyermeküket nevelik). Legidősebb leánya idén konfirmált a zuglói evangélikus templomban. 

A Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának megbízott irodavezetői posztját 2017. július 1-től tölti be.

 

e-mail: mariann.bano@lutheran.hu
mobil: 20/824 3200


Kiss Tamás, kommunikációs munkatárs                                                                                                                                   KissT

Lelkészunokaként gyermekkoromtól természetes közeg számomra a gyülekezeti, egyházmegyei és országos egyházi alkalmakon való részvétel. Feleségemmel három gyermekünket neveljük Budapesten. Középiskolai műszaki tanulmányaimat egy finnországi ösztöndíj követte, ahol egy beleszerettem északi rokonaink nyelvébe és kultúrájába. Az ott szerzett élményekkel és nyelvtudással évekig idegenvezetőként dolgozhattam. Ezt az időszakot követően több kitérőt tettem a munka világában, így lehetőségem volt tapasztalatokat és kapcsolatokat szerezni hazai világi és egyházi kötődésű munkahelyeken éppúgy, mint multinacionális nagyvállalatoknál itthon és külföldön. Egy munkával és nyelvtanulással töltött év során szerettem bele a fotózásba Angliában.  Az utóbbi pár évben lehetőségem nyílt külsős munkatársként fotóimmal, tudósításaimmal és interjúimmal segíteni többek között egyházunk hírportáljának, az evangelikus.hu-nak és hetilapjának az Evangélikus Életnek a munkáját is. 2012 júliusában kapcsolódhattam be a Déli Kerület püspöki hivatalának munkájába, kommunikációs munkatársként, amit szeretettel és legjobb tudásom szerint igyekszem végezni.

e-mail: kiss.tamas@lutheran.hu

 

Csáki Katalin és Csáki István

Csáki Katalin

 

 

 

 

 

1990-ben települtünk át Erdélyből (Kalotaszegről) Magyarországra. Korábban az Északi Egyházkerületnél végeztük feladatainkat, 2003-tól  pedig a déli kerület püspöki hivatalának gondnoki teendőit látjuk el. István ezen kívül püspök úr sofőrjeként is dolgozik. Kedves énekünk első sorát tekintjük jelmondatunknak: "Velem vándorol utamon Jézus..."  (EÉ 459)Csáki IstvánDokumentummal kapcsolatos tevékenységek