Portletek

Egyházmegyék

A Déli Evangélikus Egyházkerület egyházmegyéi és gyülekezetei

Bővebben…

Statisztikai űrlapok

A Déli Evangélikus Egyházkerület egyházmegyéi (esperesi hivatalai) és egyházközségei számára a pénzügyi adatok megyei összesítő táblázatai excel formátumban letölthetők az alábbi linkre kattintva:

Bővebben…

Akikért 2013-ban adunk hálát – A Déli egyházkerület díjazottjai 2013-ban

Nyolcadik alkalommal, ezúttal Kiskőrösön a missziói napon adunk hálát Istennek azokért a szolgatársainkért – lelkészekért és nem lelkészekért –, akiken keresztül az egyház Ura különösen is gazdagon megajándékozott minket. Örülünk, hogy ebben az évben is bőven van mit és kit megköszönnünk. Isten áldása kísérje további életüket és szolgálatukat! (Gáncs Péter püspök)

Bővebben…

Akikért hálát adunk, akiket köszöntünk – A Déli Egyházkerület díjazottai 2012-ben

A missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerület nagy családjának legnagyobb ünnepe. Ilyenkor adunk hálát Istennek azokért a testvéreinkért – lelkészekért, pedagógusokért, diakóniai munkásokért és gyülekezeti tagokért –, akiken keresztül az egyház Ura különösen is gazdagon megajándékozott minket. Őket ünnepeljük és köszöntjük a különböző egyházkerületi díjakkal a bonyhádi sportcsarnokban. Kitüntetett szolgatársaink példája és az apostol szava bátorítson minket Isten családjában küldetésünk felvállalására: „Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban!” Gáncs Péter püspök

Bővebben…

Dél élő (ék)kövei – A Déli Egyházkerület díjazottai 2010-ben

Az előző években „dél csillagainak”, „dél gyümölcseinek” neveztük azokat a testvéreinket, munkatársainkat, akik az egyházkerület elismerő kitüntetésében részesültek. Az idén, klasszikus bibliai képpel élve, kerületünk olyan „élő köveiként” köszöntjük őket, akikre mindig és mindenütt lehet építeni. Hűséges szolgálatuk, kreatív munkájuk, odaszánt életük hirdeti, hogy miközben bizonyos területeken sajnos valóban leépül egyházunk, Isten újra meg újra támaszt olyan élő köveket, akikkel tovább építkezhetünk. Amikor bemutatjuk őket hírportálunk olvasóinak, hálát adunk értük az egyház Urának. Áldása kísérje további életüket, építő szolgálatukat. (Gáncs Péter püspök)

Bővebben…

Dél csillagai – A Déli Egyházkerület díjazottai 2009-ben

Sokan úgy vélik, hogy az egyház történetét, életét vezetői, püspökei határozzák meg. Pedig az egyház, mint Krisztus teste, tagjaiban él és szolgál a világban. Mind ezt illusztrálja a Déli Egyházkerület idén kitüntetett hűségérmeseinek, Tessedik-, Ordass- és Prónay-díjasainak színes tablója. Nem emberek dicsőségtábláját állítottuk össze, hanem az egyház Urának adunk hálát ezekért a testvéreinkért, akik a legkülönbözőbb területeken hirdetik és építik szóval és tettel, egész életükkel Isten országát. Közös Urunk, Gazdánk és Munkaadónk éltesse, tartsa meg őket a további szolgálatban is. (Gáncs Péter püspök)

Bővebben…

Déli gyümölcs – A Déli Egyházkerület díjazottai 2008-ban

A Déli Egyházkerület által alapított díjak, a 2008-ban immár harmadszor átadott hűségérmek és a második alkalommal kiosztásra kerülő Tessedik Sámuel-díjak mellett idén egy harmadik kitüntetést is átadhatott a hartai missziói napon Gáncs Péter püspök, Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelő és Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes: az MEE Országos Presbitériuma által alapított, kerületek által odaítélt Ordass Lajos- és Prónay Sándor-díjak kerületi emlékplakettjét első alkalommal ítélték oda egyházunkban.

Bővebben…

Hűség és kreativitás – A Déli Egyházkerület díjazottai 2007-ben

Szinte már közhely, hogy a keresztény élet csapatjáték. Jézus – immár kétezer esztendeje – tizenegy apostolra bízta az evangéliumot, velük indította el a világmissziót. Ma is létkérdés a csapatszellem, az összjáték az egyes gyülekezetek életében éppúgy, mint az egyház egészében. Milyen játékosok kerestetnek ebbe a csapatba? Talán a legfontosabb jellemző a hűség. Ezért is döntött úgy a Déli Egyházkerület közgyűlése még 2005 őszén, hogy elsőként hűségérmet alapít, kifejezve háláját azon testvéreink felé, akik önkéntes szolgálóként, évtizedek óta hűséges munkatársai a gyülekezetek lelkészeinek. Ők azok a szerény háttérmunkások, akiknek többnyire még a neve, az arca is alig ismert. Pedig nélkülük nem szólalna meg a harang, az orgona, az énekkar. Nélkülük megállna a toronyóra, ellepné a por az oltárt és a padokat, benőné a gaz a templomkertet, a temetőt... Ők azok a csapatjátékosok, akik a hátukon cipelik az egész „pályát”. Nem tartoznak az ünnepelt nagy nevek közé, de nélkülük megbénulna a játék, széthullana a csapat. Örülünk, hogy az idén is legalább néhányuk arcát megismerhetjük a déli kerületből, és megköszönhetjük őket az egyház Urának. De a hűséges csapatépítők mellett, szükségesek még a kreatív játékmesterek is, akik ötleteikkel, meglepetéseikkel új színt, valami pluszt hoznak a játékba. Nélkülük elszürkülne, unalmas robottá válna a játék. Őrájuk gondolva alapította kerületünk közgyűlése 2006 novemberében a Tessedik Sámuel-díjat, amelyet 2007-től az áldozatos és színvonalas munkavégzés elismeréseképpen ítél oda a közgyűlés az év lelkészének, az év pedagógusának és az év szeretetszolgálati dolgozójának. Így első ízben adhattunk hálát május 19-én Rákoskeresztúron, az egyházkerületi missziói nap népes gyülekezetével együtt, a három kitüntetettnek a lelkészi, az oktató-nevelői és a diakóniai munka területén végzett kreatív munkásságáért. Őket is szeretnénk bemutatni, közkinccsé tenni ezen az oldalon. A Tessedik-érmen olvasható apostoli bizonyságtétel legyen mindannyiunknak szóló bátorítás: „Fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban...” (1Kor 15,58) (Gáncs Péter)

Bővebben…

A Déli Egyházkerület hűségérmesei 2006-ban

Az egyházmegyék ajánlása alapján tizenkét testvérünk első ízben vehette át az egyházkerület elnökségétől a hűségérmet. Nem valamiféle egyházkerületi „dicsőségtáblát” teszünk közzé, hanem Isten hűséges szeretetének aprópénzre váltott kincseiért mondunk köszönetet. Hálánkat és örömünket szeretnénk megosztani lapunk olvasóival. Az alábbiakban – a nevekre kattintva – a kitüntetetteknek az érmek átadásakor elhangzott méltatása, illetve az interjúban feltett kérdésre – „Mit jelent az Ön számára evangélikusnak lenni?” – adott válasza olvasható. (Gáncs Péter püspök)

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek