Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Portletek Könyvajánló Elmélyülés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2009–2010
Bekezdések

Elmélyülés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2009–2010

Reménységgel tesszük le szolgatársaink asztalára a Déli Evangélikus Egyházkerület munkaközössége által összeállított gyülekezeti munkaprogram-tervezetet, melynek kulcsszava a mélység, az elmélyülés.

Elmélyülés-borítóAz Elmélyülés és a hozzá kapcsolódó segédanyagok letölthetők INNEN.

Talán sokunk közös tapasztalata, hogy napjaink lelkészi szolgálata egyre sokoldalúbbá, tágabb ölelésűvé válik. Ez egyszerre jelenthet gazdagodást, de ugyanakkor magában rejti a szétszórt felszínesség, a megüresedés, a kiégés veszélyét is.
    Ezt az ismerős kísértést segíthet leküzdeni munkatervünk, amely igyekszik újra felfedezni a mélység elveszített dimenzióját. Segíthet annak kincseit megláttatni, először velünk, majd pedig a reánk bízottakkal.
    Az országos evangélikus gyülekezeti munkaprogramoknak ez az immár harmadik évfolyama egyben az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszéke által kidolgozott ötéves tanterv nyitánya is. Ezzel szeretnénk magunk is egy tudatos koncepció szerint tanulni és épülni, valamint tanítani és építkezni. Közös célunk gyülekezeteink, közösségeink alapozása és építése. Egy másik bibliai képpel élve: plántálni és öntözni szeretnénk a növekedés ígéretének reménységében.
    Az öt lépcső, melyet Isten segítségével végigjárhatunk a következő munkaévtől az alábbi fogalmakban kerül elénk:

    - elmélyülés;
    - megismerés;
    - megerősödés;
    - együttműködés;
    - kitekintés.

    Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik iránytűt, útikalauzt adnak kezünkbe – Deo volente – az ötéves út kezdetén. Jóízű csapatmunka gyümölcsét szüretelhetjük le.
    Az első lépcső előtt megállva a zarándokoknak és a grádicsok énekének a lelkületével induljunk. Paradox módon először nem felfelé, hanem a mélység, az elmélyülés felé. De ugyanakkor tekintetünket emeljük fel az Úrra, hiszen tőle jön segítségünk. Ha ő nem építi a házat, az egyházat, hiábavaló minden fáradozásunk.
    Jó utat, jó útitársakat, jó munkát! Áldott elmélyülést, töltekezést és a feltárt kincsek továbbadásának örömét kívánom minden zarándoktársamnak.

Gáncs Péter
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke

Elmélyülés – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2009–2010. Projektkoordinátor: Szabóné Mátrai Marianna. Luther Kiadó, Budapest, 2009.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek