Gáncs Aladár: Élő víz

Az Evangélikus Élet Élő víz rovatában több éve olvashatók Gáncs Aladár írásai. Új kötete ezeknek a rövid hitébresztő és -erősítő cikkeinek a válogatását tartalmazza, illetve kiegészül számos, korábban nem publikált írással. A kötet végigmegy az egyházi esztendő tematikáján, s az egyes írásokban hitünk gyakorlásának, hétköznapokban történő megélésének alapvető kérdései kerülnek elő. A rövid írások segítenek átgondolni hitünk kérdéseit, és ugyanakkor keresztény életünk napi feladatainak teljesítésében is eligazítást nyújt.

Bemutatták Gáncs Aladár új kötetét


Két „láthatatlan” szószékről szól(t) általa az ige. Az egyik az orgonapad volt, a másik pedig az Evangélikus Élet Élő víz rovata. A „láthatatlan ember”, Gáncs Aladár legutóbb május 31-én vált „láthatóvá”, Élő víz című könyvének budapesti bemutatóján. Az Evangélikus Életben rendszeresen olvasható, közkedvelt írások szerzőjét a kötetet megjelentető Luther Kiadó igazgatója, Kendeh K. Péter köszöntötte, majd Keveházi László lelkész és T. Pintér Károly főszerkesztő méltatta az írót és legújabb kötetét. A könyvbemutatón elsőként Gáncs Aladár személyét és munkásságát mutatta be, illetve ismertette röviden Keveházi László, a kötetet lektoráló nyugalmazott lelkész. Gáncs Aladár lelkipásztori munkája során rendkívül fontosnak tartotta az az ébredés ügyének előmozdítását.

Hogy még most is ezt teszi, annak bizonysága a most megjelent kötet, melynek egy-egy darabja – T. Pintér Károly szavaival élve – „a lényeg másfél flekkben”. Maga a szerző az Élő víz rovat szerzőjeként végzett másfél évtizedes szolgálatának nehézségét és szépségét emelte ki. Mint mondotta, neki is meg kellett tennie egy utat, amíg eljutott oda, hogy lelkésszé és az evangélium, közelebbről az ébredés ügyének előmozdítójává váljon. Hiszen ő „csak” zenész akart lenni – az ébredés miatt lett lelkipásztorrá és íróvá. „Nem születtek volna meg ezek az írások – hangsúlyozta –, ha nem hinném, hogy Jézus Krisztus nem a tömegekkel foglalkozik, hanem személyesen szólít meg. És amikor hangzik az ige, megindul Isten harca az emberért.”

Ugyancsak ez történik – teszi hozzá mindehhez a krónikás ” az Élő víz olvasása közben...

Gazdag Zsuzsa

Forrás: Evangélikus Élet, 2005/24.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek