Vetés, érés, aratás Délen, 2003-2013

A Déli Evangélikus Egyházkerület tízéves munkájáról beszámoló színes, kellemes, kézbe illő könyv hagyta el a nyomdát néhány nappal ezelőtt. Hogy összeálljon ez a tabló, arra kiváló alkalom kínálkozott: Gáncs Péter tízéves püspöki szolgálata. Távol áll azonban mind a szándéktól, mind a megvalósulástól, hogy bárki nagy tetteit hirdesse ez a formás kis könyv. Apropó csupán a tíz év, ami hálaadásra, Isten előtti számvetésre késztet. Könyvbemutató: Szabóné Mátrai Marianna

Deli borito_1600.jpgVetés, érés, aratás Délen, 2003-2013

Luther Kiadó, Budapest, 2013

 

Tíz-év-könyv

Akik megálmodtuk ezt a könyvet és dolgoztunk a létrejöttén, megpróbáltuk összegezni tíz év eseményeit. Munka közben folyton folyvást Isten lábnyomára bukkantunk. Őrző, korrigáló, türelmes szeretetének apró és meglepő jeleire. Jó szándékú törekvésekből és kezdeményezésekből így lett lassan kiformálódó, egységes kép. Messze nem hibátlan és tökéletes tabló, amelyen fényes és sikeres minden, mégis olyan „folyamatábra”, amely megérezteti, jó dolgot teszünk, ha megpróbálunk közösséggé formálni majdnem száz lelkészt és gyülekezetet, felügyelőt, oktatási és diakóniai intézményt.

A közösségépítés és a misszió áll tíz év egyházkerületi szolgálatának első sorában – mindenki észreveszi, aki fellapozza ezt a képeskönyvet. Hogyan épült közös alkalmakon, élményeken, találkozókon át a déli közösség, hol lelkészcsaládok közös pihenésével, vidám, nyári időtöltésével, hol frissen konfirmáltak közös táboraival, zenével, játékkal, lelki feltöltődéssel, hogyan vált egy csapattá felügyelők közössége – erről kapunk friss, élményszerű beszámolókat és sok képet, ami leginkább tükrözi ennek a közösségnek az erejét és az atmoszféráját. Hogyan próbálunk meg szembenézni időnként elrettentő számadatokkal, a fogyás jeleivel, és hogyan, merre próbálunk kitörési pontokat keresni, megragadva annak a Krisztusnak a kezét, aki nemcsak misszióba küld, hanem felkészít, megerősít, reményt ad és velünk marad.

Aki végiglapozza a könyvecskét, kezébe kapja azt a láncszemet, ami összeköt a múlttal, a déli hagyományokkal, és a folyamatosságot jelenti. Tényeket és adatokat olvashat a déli egyházmegyékről és gyülekezetekről. Beletekinthet a kerület missziói koncepciójába. Hírt kap a közösségépítő alkalmakról, kezdeményezésekről, tíz év legfontosabb eseményeiről és kiépült kapcsolatairól. Megismerkedhet a kerületben működő intézményhálózattal, és reménységünk szerint megízlel egy falatot abból a kenyérből, amelyet a déli kerület asztalán kínálnak közös táplálékként.

Kiknek ajánljuk ezt a szép, ízléses könyvet? Mindenek előtt azoknak, akik ha meglátnak egy-egy fotót, emlékek ébrednek fel bennük, ráismernek arcokra, helyszínekre és hangulatokra – vagyis a déli kerület népének. De mindenki más előtt is szeretnénk ajtót nyitni és vendégségbe hívni a déli kerület asztalához.

A könyvet Boda Zsuzsa szerkesztette, a fényképeket a kerület, az Evangélikus Élet és az intézmények archívumából válogatta a szerkesztő és Kiss Tamás. A kötet a Luther Kiadó gondozásában jelent meg. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek