Navigáció
Bejelentkezés

 

2012 - Az erőtlenek éve

Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éveként hirdette meg 2012-t az Európai Parlament. „Tart Ön az öregedéstől? Aggodalommal tölti el az, hogy 60, 70, vagy 80 évesen milyen szerepet tölt majd be Ön a társadalomban? Hatvanéves kor felett is sok mindent tartogat az élet – és a társadalom egyre inkább értékeli mindazt, amit az idősebb emberek adni tudnak…” – olvashatjuk az Európai Bizottság nyilatkozatát. Szép gondolatok, bárcsak igazak is lennének az új esztendőben…

2012 egyházunkban a reformáció és nők tematikus éve.  Vajon mit jelent a reformáció egyházaiban az úgynevezett „gyengébbik nem” szolgálata? S hogyan értendő az év gyönyörű, hitvalló mottója: „Hivatásunk az élet”? Remélem, ezekre a kérdésekre is választ találunk a következő tizenkét hónapban…

Különleges intonációt ad az induló esztendőnek az év igéje, amelyben Pál apostol meglepő választ kap Urától  kitartó könyörgésére, amelyben szabadulást kér kínzó betegségéből. Testi gyógyulás helyett hangzik a furcsa terápia: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12, 9a) Ennek az igének a fényében akár úgy is láthatjuk az Úr 2012. esztendejét, mint ami erőtlenek éve. Nemcsak az időseké, nemcsak a nőké, hanem fiataloké és férfiaké is, minden olyan emberé, aki felismeri és beismeri gyöngeségét.  Ha mindezt őszinte imádságban Isten elé tárjuk, akkor a megújuló kegyelem évébe léphetünk.

Timothy Radcliffe dominikánus szerzetes karácsonyra magyarul is megjelent könyvében (Miért járjunk misére? Az Eucharisztia drámája – Vigília Kiadó) meglehetősen bizarr, profán képet használ az Istenre nyitott élethelyzet  szemléltetésére. „Olyanok vagyunk mint egy szatyor, amit egyre nagyobbra kell széthúzni, hogy elég nagy legyen ahhoz, amit Isten adni akar.” Majd Szent Ágoston idézi, aki szerint „Isten, amikor várakoztat, így tágítja a vágyadat, és e vágyakozásoddal tágítja lelkedet, és a tág lélekbe majd többet tudsz befogadni.” Vajon mennyire tudunk ilyen tág lélekkel indulni az új esztendőbe?! Felvállaljuk-e őszintén erőtlenségeinket, gyengeségünket?

2012 - ben adunk hálát Istennek a száz éve született Túrmezei Erzsébet bizonyságtévő szolgálatáért, költői életművéért. Vajon tudunk-e úgy Isten felé fordulni, ahogy erről ő énekel: „Koldus szívünket bízva eléd tárjuk. Te töltsd be hittel, szeretettel, fénnyel. Hadd osszuk széjjel.” (Evangélikus Énekeskönyv 290, 4) Erzsébet testvér ismerte a páli titkot, ami évi igénkben is felragyog: Isten ereje, áldása, miután koldus szívünket meggazdagította a hit, a szeretet, a fény ajándékaival, rajtunk keresztül, mások felé kiáradva akar célba érni. Nem én vagyok a végállomás, hanem a másik ember, akivel megoszthatom a kapott kincseket.

A magyar költőnő után hadd idézzek egy talán kevésbé ismert angol írót, H. D. Lawrence-t, aki így vallott erről a nagy titokról: „Nem én, nem én, hanem a szél, ami átfúj rajtam.” Közismert, hogy a biblia nyelvén a szél, a pneuma, maga a Lélek, aki szeretne 2012 minden napján „átfújni” rajtunk, hogy koldus szívünk megteljék a Lélek ajándékaival, aki – többek között – „az erő, a szeretet és józanság lelke”.

Jó érzés már így, a tél derekán, a nyárra gondolni. 2012 nemcsak olimpiai esztendő, de a Szélrózsa 9. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó éve is. Nemcsak Londonra készülünk reménységgel, hanem Fonyód-ligetre is, ahol - július 12-től 18-ig - sokat sejtető, sokat ígérő mottóval várnak minket:  „Meríts! - Örömmel merítek a szabadulás vizéből.” (Ézs. 12, 3)

Természetesen, szomjas lelkünknek nem kell a nyár közepéig várnia a merítési lehetőségre. A bibliaolvasó útmutató, melynek évi igéje alapján jó reménységgel meghirdethetjük az erőtlenek esztendejét, kiporciózza  számunkra az ige mindennapi kenyerét, az élő víz frissítő kortyait. Ha csupán a naponkénti, két SMS-nyí igeversre jut időnk, már az is több a semminél. Ez a napi két morzsa,  két korty is megmenthet minket a lelki leépüléstől, kiszáradástól. De persze ennél jóval bőségesebb a kínálat, jóval többre van szükségünk, ha meg akarjuk őrizni lelki egészségünket, erőnlétünket.

„Meríts!” Merjünk rendszeren, bátran és mélyen meríteni az ige élő forrásából. 2012 sem ígérkezik könnyű esztendőnek. Fontos az év elei alapozás, melynek egyik lehetősége a hamarosan kezdődő ökumenikus imahét, ahol feltöltekezhetünk közös Urunk élő és ható szavával, és megoszthatjuk egymással gyöngeségeinket éppúgy, mint felülről kapott kincseinket.  

                                                                                                                                                             Gáncs Péter

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek