Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek „Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a jóra vágyó emberi akarat” – Templomot szenteltek Hidason
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

„Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a jóra vágyó emberi akarat” – Templomot szenteltek Hidason

Hidas – Tíz éven belül másodszor szentelték fel az 1793-ban épült különleges, kis hidasi evangélikus templomot. A ritkaságszámba menő, szószékoltáros, késő barokk stílusú templom már sok viszontagságon ment át, tornya az 1800-as évek közepén ledőlt, a 20. század is jócskán megviselte. A mostani felújítás viszont reményt ad arra, hogy még sok evangélikus generáció számára az Istennel való ünnepélyes találkozás helye lehet. Forrás: evangelikus.hu Szöveg és fotó: Hajdú Tibor

Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, a liturgiában Aradi András esperes és Barcsik Zoltán lelkész vett részt. Kondor Péter prédikációjában a Zsidókhoz írt levél 12,1–2 alapján emlékeztetett a „bizonyságtevők fellegére, rengeteg névre Pál apostoltól Lutheren át a nagyszülőkön keresztül szüleinkig, akiknek hite erősít bennünket. Kiemelte, hogy nem ezekben az emberekben hiszünk – sok olyan is volt közöttük, aki ma akár egyházfegyelmit is kaphatna –, de mindannyian ugyanabban a Jézusban hiszünk.

Kiemelte, hogy miközben egy kövekből újjáépített templom szentelésén veszünk részt, milyen nagy dolog, hogy itt épülhetnek azok az „élő kövek” – közöttük új konfirmandusok, Hambuch Marcell és Mózes Boglárka –, akikkel együtt egyben a jövőre is tekinthetünk.

Kondor Péter rámutatott arra, hogy a hitnek vannak akadályai, de ezek intellektuális akadályok, azt jelzik, hogy az ember nem akar tudatosítani valamit magában. De ki tud úgy egy sportpályán futni, ha szög van a cipőjében, vagy hátizsák nyomja a vállát? Le kell tennünk tehát minden ránk nehezedett terhet, le kell tennünk az énünket, hogy nyitott szívvel Jézushoz fordulhassunk. Hinni nem egyéb, mint hittel elmerülni Jézus bűnbocsátó szeretetének tengerében, mely lemos mindent – járuljunk tehát így együtt az úrvacsorához a közöttünk lévő konfirmandusokkal, biztatott az igehirdető. Ők azok, akik először vehetik Krisztus testét és vérét családjukkal. Induljunk tovább tehát, mint akik nem az akadályokra néznek, hanem egyedül Jézusra. Hiszen Jézus nélkül nyilván lehetetlen végigjárni az előttünk lévő pályát, de ezt a pályát nem mi magunk szabjuk meg, hanem Isten készíti számunkra. Nem érdemes azon rágódni, hogy meredekebb vagy lankásabb a pályánk, mint másoké. Isten a mi képességeinket kibontakoztató és az örökkévalóságra megedző küzdőteret ad elénk. Ez elől nem lehet elmenekülni, el kell vállani. Nem egymással versenyzünk, hanem magunkat kell legyőzni.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen Aradi András esperes emlékeztetett arra, hogy tíz éven belül ez már a második templomszentelés, ugyanis 2009-ben a Gustav-Adolf-Werk és a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával a templomtoronyot újították fel. A műszaki átadás során derült azonban ki, hogy a födém életveszélyes állapotba került. A használhatatlanná nyilvánított templom 2010 végétől aládúcolva állt évekig.

Az egyházközség és az önkormányzat együtt írtak levelet Balog Zoltán akkori miniszternek, kérve az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását, mely csodák csodája, 2016-ban 40 millió forint támogatásról szóló döntést hozott a hidasi templom felújítása céljából. A beruházás a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Irodája felügyelete mellett folyt. A végül 47 millió forintos projekt elkészültéhez kellett szükség volt még az MEE orgonapályázatán elnyert 3 millió forintra, valamint arra a több mint 3,5 millió forintra, melyet a gyülekezet adott össze.

A terveket Faitig Attila készítette, kivitelező a Schwabor Kft. volt, míg az orgona felújítását a BKM Orgonaüzem Kft. munkatársai végezték Békés Balázs irányításával.

A közgyűlés utáni köszöntők sorát Rózsai György tolna-baranyai egyházmegyei felügyelő nyitotta, gratulálva Kondor Péternek a püspökké választásához. Ezután megemlítette, hogy bár a népegyházi adatok nem biztatók, de – látva a kis gyülekezetek élni akarását –, ő mégis bizakodó. Emlékeztetett arra, hogy a felújítás előtt sok negatív mondat hangzott el, ezek között a leggyakoribb a „nincs realitása”, a „semmi esélye”, illetve a „baj lenne, ha elmaradna” mondatok voltak. Ezekből viszont akár a következő mondat is kiolvasható volt: „nincs semmi baj”, amire végül ékes bizonyság a felújított templom. Kiemelte, hogy a jövőt utódaink jelentik, a friss konfirmandusok jelenléte pedig remény a jövőre nézve. Végezetül a csikóstöttösi gyülekezet egyik falán olvasható szöveggel búcsúzott: „Hátra hálaadással, jelenben fölfelé, előre erővel.”

„Beért a hitbe vetett bizalom, és győzött a jóra vágyó emberi akarat” – ezzel a gondolattal kezdte köszöntését Berg Csaba, Hidas polgármestere. Megjegyezte, hogy „e csodálatos templomban Isten igéjét hallani akaró, nagyszerű emberek jöttek össze.” Kiemelte, hogy egy megújult templom mindig fontos egy község életében, felekezetre való tekintet nélkül, ezért is tartotta szükségét eljönni. Beszéde végén annak a reménységének adott hangot, hogy a megújult hidasi evangélikus templom összehozza majd Hidas lakosságát, s a tisztelet, megbecsülés és szeretet otthona lesz.

A közgyűlés végén a résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt, majd az alkalom a templom melletti udvaron tartott szeretetvendégséggel zárult.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek