Navigáció
Bejelentkezés

 

Hálaadás Mohácson

Mohács – Négy évtizedes lelkészi szolgálat után szeptember elsejével vonult nyugalomba Német Pál és felesége. A lelkészházaspár közel 34 esztendőn át pásztorolta odaadó hűséges szeretettel a Mohács-Magyarbóly-Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség mintegy száz kilométer átmérőjű területén élő gyülekezeteket, vasárnaponként 4-5 istentisztelet tartva... Szeptember 1-én, az első immár hivatalosan is nyugdíjas napjukon, mohácsi otthonukban együtt adtak hálát Istennek az elvégzett szolgálatért az egyházkerület és az egyházmegye vezetőivel: Gáncs Péter püspökkel, Aradi András esperessel és Andorka Árpád egyházmegyei felügyelővel. A nap útmutató igéi jól intonálták a közös hálaadást: "Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre..." (Zsolt 90, 1) "Egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte." (1Kor 8, 6)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek