Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek Anyává serdülő leánygyülekezet… – mozgalmas közgyűlés a Józsefvárosban
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

Anyává serdülő leánygyülekezet… – mozgalmas közgyűlés a Józsefvárosban

A Déli Evangélikus Egyházkerület a szokás szerint Budapesten tartotta őszi közgyűlését november 13-án. Az eseménynek a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség Mandák Mária Gyülekezeti Háza adott otthont, amely épületegyüttes jelenleg a gyülekezet életének központja. Erről és a gyülekezet helyi viszonyokra szabott, helyi problémákra érzékeny, a civil életbe aktívan bekapcsolódó munkájáról is mesélt a napot indító áhítata után Románné Bolba Márta lelkész. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Az őszi közgyűlésen mindig más szolgálati terület vezetője kap lehetőséget a bemutatkozásra.  Idén Buda Annamária osztályvezető előadása hangzott el a gyülekezetek diakóniai és az ehhez kapcsolódó önkéntes társadalmi szolgálati lehetőségekről. A vetített prezentáció elérhető a del.lutheran.hu egyházkerületi honlapon. 

Andorka Árpád másodfelügyelő, „Egyházkerületünk a számok tükrében” című előadásában elsősorban a kerület elmúlt öt évének statisztikai trendjeiről számolt be. A lelkipásztori látogatások számának csökkenése és az istentiszteleti látogatottság alacsony aránya mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. Egyetértés volt abban, hogy számok aktívabb lelkigondozói és misszió munkára kell, hogy sarkaljanak minden lelkészt.

A statisztikai összefoglaló után Radosné Lengyel Anna vetített képes beszámolója következett a Lázár Zsolt esperes és a pitvarosi gyülekezet által szervezett Márton-napi ünnepségről. A felügyelőasszony, aki a pitvarosi gyülekezet presbitere, kiemelte, hogy az emberek lelki táplálékra éheznek, és az a küldetésünk, hogy evangéliumot nyújtsunk számukra, megfelelő módon „tálalva”.

Szabóné Mátrai Marianna bejelentette, hogy az egyházi törvények szerint a nyugdíjkorhatár elérésével meg kell válnia a püspökhelyettesi szolgálattól. Gáncs Péter megköszönte közel egy évtizedes munkáját, és jelezte, hogy tanácsadóként a jövőben is számít a lelkésznő szolgálatára. A közgyűlés egyetértésével az egyházkerület legidősebb esperese, Lupták György kapott megbízást a püspökhelyettesi teendők ellátására a tavaszi közgyűlésig, melynek feladata lesz az új püspökhelyettes megválasztása a ciklus végéig tartó időszakra. A választási folyamatot Solt-Száraz Csenge, a Jelölő és szavazatbontó bizottság elnöke ismertette.

Mindezek után Gáncs Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy élni kíván az egyházi törvényeink által biztosított lehetőséggel, és – Deo volente – még jó két évig, 2018 május végéig szeretne a püspöki szolgálatban maradni. 

Az Országos presbitérium választását előkészítendő, a közgyűlés jelölteket állított az országos munkaági bizottságokba. A Diakóniai bizottságba Mekis Viktória, a Gazdasági Bizottságba Opauszky Gáborné, az Ifjúsági bizottságba Szűcs Mária, a Nevelési és Oktatási Bizottságba pedig Gadóné Kézdy Edit felterjesztéséről döntött a közgyűlés.

A jelöltállítást követően a püspök ismertette az egyházkerület 2016-os munkatervét. A közgyűlés meghallgatta Káposzta Lajos kerületi GAS előadó jelentését a Gustav Adolf Segélyszervezet munkájáról, valamint az egyházmegyei elnökségek beszámolóját a gyülekezeti tulajdonban lévő ingatlanok biztosításának ellenőrzéséről.

A közgyűlés vitathatatlanul legfontosabb döntését a Bócsa-Tázlári Evangélikus Egyházközség megalakulásával kapcsolatban hozta. Manapság nem mindennapos esemény, ha egy leánygyülekezet önállósulni kezd és pár év alatt anyává, vagyis anyagyülekezetté serdül. Lupták György esperes hangsúlyozta, hogy Bócsa a kiskőrösi régió gazdaságilag és lélekszámban is gyarapodó települése. László Lajos Gergely helyben lakó lelkész hűséges missziói munkája nyomán az egyházmegyei közgyűlés már jóváhagyta a gyülekezet önállósulási szándékát. Miután a fiatal lelkész beszámolt további gyülekezetépítési terveiről, az egyházkerületi közgyűlés is egyhangúlag megszavazta a Bócsa-Tázlár-i Evangélikus Egyházközség megalakulását.

Ennek az örvendetes folyamatnak mintegy megkoronázásaként kerül sor november 22-én László Lajos lelkész beiktatására az egyházkerület legújabb egyházközségében. Az ünnepi alkalomnak a tázlári református templom ad otthont. Isten adjon növekedést, „bőséges gyermekáldást az ifjú anyának”!

 

Kiss Tamás fotói

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek