Navigáció
Bejelentkezés

 

Mire hív a lélekharang Bonyhádon?

Bonyhád – Szinte missziói napnyi gyülekezet előtt beiktatták hivatalába a Tolna-Baranyai egyházmegye új esperesét Aradi Andrást. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Mit üzen az esperes iktatási meghívón, és a bonyhádi sportcsarnok-templom oltára mellett is kivetített Várkonyi János festmény, a Lélekharang, Aradi András és a Tolna-Baranyai egyházmegye evangélikusai számára? Ez is kiderül tudósításunkból.

Mára már nem számít meglepő látványnak, hogy a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai csarnoka templom-funkciót kap. Sokszor járhattunk már e falak között missziói napokon. Ami viszont szinte túlzó optimizmusnak tűnt elsőre, hogy a szervezők szinte a missziói naphoz hasonló méretű gyülekezetre számítva rendezték be a sportcsarnokot. Igazuk volt! Sok száz evangélikus az egyházmegye határain belülről és azokon túlról ünnepelték együtt a bonyhádiakkal, hogy a tolnai kisváros harmadik alkalommal válik esperesi székhellyé. 

Gáncs Péter a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke prédikációjában az Útmutató heti igéje alapján (A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. (Ézs 42,3)) hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjük, hogy változik körülöttünk a világ. Ettől nem kell félni, de új válaszokat kell adnunk a megváltozott kérdésekre. Erre példaként hozta, az orvosi transzplantáció képét használva, a zsibriki templom berendezésének, harangjának, keresztjének és orgonájának új funkcióban történő újjáéledését. Egy haldokló, bontásra ítélt épület részei újra az egyházmegye evangélikusait szolgálhatják. Isten számára a nekünk már értéktelennek tűnő is lehet értékes! A liturgiában a püspökkel Koskai Erzsébet és Ócsai Zoltán lelkészek szolgáltak. Az esperes iktatásra a gyülekezeten túl a lelkész kollégák is szép számmal jelentek meg, a püspök az ősi konfirma éneklésekor huszonöt lelkész társával emelhette áldásra a kezét.

Aradi András székfoglalójának mindjárt az elején tisztázta, hogy mit jelent számára a festőművész-rokon, Várkonyi János festményének lélekharangja.

Elsőre vészjósló képzavarnak tűnik egy esperesiktatással összefüggésben az előre mentekért elmondandó imára hívó lélekharangot emlegetni. Talán a sokat próbált, legnagyobb területű, de legkisebb lélekszámú déli egyházmegye kitelepített evangélikusaira utal? Talán a Dél-Dunántúl egyre fogyó kicsiny gyülekezeteire gondolt az iktatására hívogató esperes?  Kifejtette, hogy a lélekharang Isten hozzánk szóló, imára hívó hangja! Segít emlékezni a múltra és figyelmeztet az eljövőre! Az egyházmegye új lelkészi vezetője hangsúlyozta annak fontosságát, hogy megértsük: a múlt emlékei akár új helyeken, új szerepben, de az élőkhöz kell, hogy szóljanak! Erre az alkalmon a legszembetűnőbb példa a lebontásra ítélt zsibriki templom oltáráról vett kereszt ami szinte önmagában is templommá szentelte a Petőfi gimnázium atlétikai csarnokát. Az esperes programjának hangsúlyos elemeként jelölte meg annak fontosságát, hogy legyenek imádkozó és tenni akaró emberek a lelkészek körül. Nem szabad azt gondolni, hogy a gyülekezetek sorsa egyedül a lelkészeken múlik.

Az ünnepi alkalom közgyűléssel zárult Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő levezetésével. A közgyűlésen a köszöntők sorát Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő nyitotta és a nagy hőségre való tekintettel mindenki dicséretesen röviden mondta el a jókívánságait. 

 

 Kiss Tamás fotói:

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek