Navigáció
Bejelentkezés

 

Lépjünk szolgálatba!

Budapest – Leendő és már aktív gyülekezeti munkatársak számára indul szakirányú gyülekezeti munkatárs-képzés egyházunk székházában. A képzés gazdájával, Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel a munkatársképzés területeiről, azok jelentőségéről, és az egyházi szolgálatvállalás fontosságáról is beszélgettünk. Forrás: evangélikus.hu, szöveg: Galambos Ádám


Gyülekezeti munkatársak számára indul szakirányú képzés Budapesten, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodáján. Miért tartja fontosnak a laikusok egyházi szerepvállalásának erősítését, egyúttal a munkatársak továbbképzését?

Jézus csapatban gondolkodott– : tanítványokat hívott el, akiket mások tanítvánnyá tételére küldött ki. Gyülekezeteink egészséges működése ma sem képzelhető el lelkes és ugyanakkor felkészült/felkészített munkatársi közösségek nélkül. A csak „fogyasztókból” álló gyülekezet előbb utóbb önmagát is „elfogyasztja”…

A képzésen több szakirányból lehet választani. A gyermek és ifjúsági képzéseknek mi kerül a fókuszába?

– Közhely, de tény, hogy gyülekezeteink jövőjét a gyermekek és fiatalok jelentik. Ahol nem érjük el őket, ott a jövőről mondunk le. Az iskolai hitoktatás nem helyettesítheti a gyülekezeti közösségbe integráló gyermek és ifjúsági munkát. Ehhez viszont sokoldalúan felkészített munkatársakra, valamint befogadó, a növekedés áldásában bízó gyülekezetekre van szükség.

A Szeretetszolgálat – gondoskodó gyülekezet címmel induló szakirány többek között az idősek, nélkülözők, magányosak segítését célozza, mintegy a diakóniai teológiát erősíti…

– Fontos, hogy Krisztus gyülekezete nemcsak befogadó, növekvő, hanem egyben másokról is gondoskodó közösség legyen. Ezen a területen is szükséges olyan felkészített munkatársak szolgálatba állítása, akik készek és képesek a „kezek evangéliumával” elérni rászoruló embertársainkat a gyülekezetben éppúgy, mint annak környezetében.

Külön szakirányt indítanak a gyülekezeti menedzsment erősítésére. Erre olyan munkatársakat hívnak, akik gazdasági területen tudnák a helyi gyülekeztet erősíteni. Miért érezték ezt fontosnak?

– Krisztus földön járó gyülekezete csak akkor tudja hatékonyan betölteni sokoldalú küldetését, ha képes előteremteni az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Egy igazán élő gyülekezet, az önfenntartáson túl, másokért is felelősséget hordozó, szolgáló közösség. Ehhez hűséges és jó sáfárok/menedzserek felkészítésére van szükség, akiknek képzése, továbbképzése ugyancsak sürgető feladat egyházunkban.

Kiknek ajánlja a szakirányú gyülekezeti munkatárs-képzést?

– Mindazoknak ajánlom, akik már megtapasztalták, vagy most szeretnék felfedezni, hogy Mesterünk gazdagon megajándékozott tanítványai vagyunk. Van miből merítenünk, másoknak továbbadnunk, mások felé örömmel szolgálnunk! Ezen erőforrásaink tudatos és elmélyült kiaknázásában szeretnénk segítséget nyújtani a szakirányú képzéseket mindig megelőző alapképzésekkel. Közös tapasztalatunk, élményünk lehet, hogy Mesterünk előbb mindig ad, és csak utána bíz meg minket nem könnyű, de sok örömöt is ajándékozó feladatokkal.

Gyülekezeti munkatársak számára indul szakirányú képzés a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodáján.
Jelentkezési határidő: május 20.

A képzésről és a jelentkezésről további részletek a https://gyulmisz.lutheran.hu/gyulmunkatars oldalon érhetők el.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek