Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek A titok nyitja – A Déli Egyházkerület Családi Missziói Napja – fényképes beszámoló Orosházáról
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

A titok nyitja – A Déli Egyházkerület Családi Missziói Napja – fényképes beszámoló Orosházáról

Orosháza – A Déli Evangélikus Egyházkerület Családi Missziói napján jártunk. Ezen az oldalon a következő napokban bővülő anyagokkal számolunk be a több, mint ezeregyszáz déli evangélikust megmozgató eseményről. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Megtelt az orosházi evangélikus templom a Déli Kerület Missziói napján. Természetesen, akik ott voltunk tapasztalhattuk, hogy az összegyűlt több, mint ezeregyszáz evangélikus, ha kicsit össze húzza magát, akkor is elfért volna, ha mindenki hoz magával még valakit, de ezek a régen nagyobb tömeget látott hatalmas templomaink mai szemmel elképesztő méretekkel rendelkeznek. Ördög Endre házigazda lelkész elmondása alapján eredetileg, a karzatokkal együtt akár háromezer embert is képes volt befogadni a "gyülekezetből nőtt város" evangélikus temploma. Az idei Missziói Nap szervezői nem álmodtak ekkorát, de kongó templomokhoz szokott szemünknek mégis szokatlanul szép látvány volt, hogy egy ekkora templom földszintjén szinte minden sort megtöltöttek az evangélikus testvérek.

Egyházkerületünk díjazottai 2014-ben:

Tessedik díjasok:
Az év lelkésze: Kis János lelkész
Az év pedagógusa: Bolemányi Judit hitoktató
Az év diakónusa: Kis Gabriella intézményvezető helyettes
Ordass emlékplakettet kapott:
Széll Bulcsú lelkész
Prónay emlékplakettet kapott:
Ónodi Szabolcs pedagógus
Szemerei Zoltán Országos Presbitériumi tag
Hűség érmesek:
Buják Imre felügyelő
dr. Váriné Domán Gabriella egyházmegyei gazdasági felelős
Bánszky Mihály volt gondnok, presbiter
Dudla Imre volt gyülekezeti és egyházmegyei felügyelő
Kendeh Györgyné egyházmegyei gazdasági felelős

A szervezők minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a sokféle lutheránus kegyességekből érkezők széles palettáról válogathassanak lelkükhöz közel álló programot a nap során, mégis maradjon idő a személyes találkozásokra, beszélgetésekre. 

A templomi gyülekezést idén Szeverényi János országos missziós lelkész evangelizációs igehirdetése követte, majd egy rövid bevezetés után csoportbeszélgetések következtek. A csoportbeszélgetésekről kijövőket már az ajtóban várta az ebéd-csomag, amivel kicsit feltöltekezve választhatott ki-ki a komoly- és könnyűzenei programok, a előadási illetve elcsendesedés között. 

A nap során a fiatalok sem maradtak program nélkül, hiszen a kisebbeket a Hajnal Evangélikus óvoda, a konfirmandus kort már elhagyókat pedig a Székács József Evangélikus Gimnázium várta egész napos programmal.

Az orosházi fúvósok a templom tornyának erkélyén zenélve hívogatták vissza a híveket a templomba. Ezt a programpontot ugyan részben elmosta a szemerkélő eső, senkinek sem szegte kedvét, hogy a zenészek a templom karzatán folytatták szolgálatukat. 

Az újra egybegyűlt résztvevők együtt örülhettek az egyházkerület idei kitüntetettjeivel, akik közül Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő idén is interjút készített az év diakónusával, pedagógusával és lelkészével. 

A nap "hivatalos része" úrvacsorás istentisztelettel zárult Gáncs Péter püspök igehirdetésével. A záróistentisztelet offertóriuma (264 065Ft) teljes egészében a Szarvasi Középhalmi Misszió munkáját segíti.

Idén a szarvasi Középhalmi Missziót támogathattuk

A Középhalmi Misszió története 1984-ig nyúlik vissza, amikor Nobik Erzsébet lelkész és dr. Sárkány Angyal orvos vezetésével heti rendszerességgel tartottak „egyházi gyógyító” alkalmakat alkoholbetegeknek a szarvas-ótemplomi gyülekezetben. 1992-ben alakult meg a Középhalmi Misszió, amely megalakulása óta évente három gyógyító konferenciát, csendeshetet tart. Fő feladata a szenvedélybetegek, a lelkileg sérültek gondozása, gyógyítása. Ezt részben megelőző, részben utógondozó munkával segíti. Sok olyan gyógyulni vágyó szabadult itt meg a szenvedélyétől, akik szívesen számolnak be új életükről. A felnőttek gondozását önkéntes lelkészek végzik. Missziónk 1993 óta alapítványi formában végzi a szenvedélybetegek segítését, az idősek és a nagycsaládos, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek körében végzett szolgálatát Szarvas külterületén. Alkalmaink finanszírozása összetett, a legnagyobb részt a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalja, de létfontosságúak a jelentkezők és a külsős személyek adományai is. Terveink között szerepel, hogy újból szokásba hozzuk a nagycsaládosok, a gyermekek napjait. Az Evangélikus Alkohol- és Szenvedélybeteg-mentő Középhalmi Missziói Szolgálat szeretettel vár minden rászorulót. Valljuk, hogy a szenvedélyektől csak Isten segítségével lehet megszabadulni! Mi ennek érdekében Bibliát olvasunk, imádkozunk, és sokat beszélgetünk. Mindenkit igyekszünk meghallgatni! Mindenkiért imádkozunk.

Erdélyi Zoltán

Nagyszénás

Azoknak akik nem siettek nagyon haza lehetőségük volt a város főterén felállított színpadon zenés bizonyságtételeket hallgatni a helyi Credo zenekar és Pintér Béla szolgálatával.

Köszönet Csehi Józsefnek a hangfelvételekért:

Szeverényi János szolgálata

Gáncs Péter igehirdetése

 

 Kiss Tamás fotói:

 

 

Horváth Tamás képei:

 
 
Jó András képei:
 
 
 
 
Szekeres Pál videófelvételei:
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek