Navigáció
Bejelentkezés

 

Megáldották a párokat Valentin-napon

Budapest – 2019. február 14-én immáron 12. alkalommal gyűltek össze a Deák téren az érdeklődők. Az este 6 órakor kezdődött istentiszteleten a Gemma Énekegyüttes vezetésével tartottak zenés istentiszteletet. Az alkalmon igét hirdetett Kondor Péter püspök. Forrás: evangélikus.hu, Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna


Pintér Márta lelkésznő, az alkalom evangélikus szervezője köszöntötte az egybegyűlteket, és bemutatta a Gemma Énekegyüttest, amely 1996-ban alakult Budapesten, akkori tagjai a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola diákjai voltak. Az együttes művészeti vezetője a kezdetektől Tóth Márton. Az évek során az énekesek száma tizennégyre bővült, színesítve-bővítve a közös hangzást és zenei nyelvet. Repertoárjukat főként a régi zene és a kortárs zeneirodalom adja, ám kitekintésként más műfajokhoz is szívesen nyúlnak; a barokk és a jazz világa sem áll távol tőlük. Az énekegyüttes rendszeresen koncertezik, többségében szakrális helyszíneken, templomokban, de a különböző fesztiválok, koncertsorozatok, versenyek szereplőjeként világi színpadokon is megjelennek itthon és külföldön egyaránt. 2017 áprilisában az a budapesti nemzetközi kórusversenyen megnyerték a Musica Sacra és a kamarakórusok kategóriáit. Az elmúlt évek alatt három önálló lemezük került kiadásra. Az együttes alkalmanként liturgikus szolgálatot is teljesít, mely kiemelten fontos eleme a munkájuknak.

Ezen a zenés istentiszteleten Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója beszélt a házasság hete rendezvénysorozatról, majd sor került a koncertre és a folytatásban az igehirdetésre. Kondor Péter püspök 1Móz 2,18–24 alapján elmondta, hogy Isten a házasságot áldásként adta az embernek, paradicsomi ajándékként. A jó házasságban ma is visszatükröződik valami ebből az édeni boldogságból. Jézus keményen fogalmaz, intő szavakat használ a házassággal kapcsolatban. A házasságot az rontja meg, hogy az ember szétválasztja azt, amit Isten egybeszerkesztett – magyarázta a püspök, majd hozzátette: Minden házasság úgy kezdődik, ahogyan Isten akarja: egybeszerkesztődik, de az évek során az emberek csak a saját vágyaikkal, a korszellemmel kezdenek foglalkozni, így a kapcsolat könnyen megromlik. Nem lehet, hogy az egyik fél a másikat eszköznek tekintse, mert ő is szegény marad, és a másikat is szegénnyé teszi. A kapcsolatokat nehezen kötjük meg, mert félünk az elköteleződéstől, a korlátozástól, a felelősségtől, a holtomig-holtáig együttéléstől. Garanciákat akarunk arra, hogy ne unjuk meg a másik embert. Ha pedig ez mégis bekövetkezik, akkor valamilyen pótszerhez nyúlunk, hogy leplezzük a keletkező szakadékokat. Hiányzik belőlünk a hit abban, amit Isten gondolt és ígért. Kivesszük a házasságszerző Isten kezéből a házasságot, és a magunkéba vesszük, de elejtjük és összetörjük. Csak Isten áldásával, megújító szeretetével lehet a házasságot jól élni – mondta a püspök. 

Kondor Péter hangsúlyozta, „Nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Móz 2,18), de Isten társat ígért, és megígérte azt is, hogy az általa jónak tartott dolgokat megadja majd a párnak. A gyermek ajándék, áldás, de nem célja a házasságnak. A házasság célja a két ember életközössége és ennek a közösségnek a mély átélése. Csak a teljes, valóságos életközösség igazolja a testi közösséget. Csak az olyan életközösség, amelyben a másikat teljesen akceptálják, s nem csak boldogító eszköznek tekintik. A püspök elmondta azt is, hogy a házasság igazi alapja a hit, és a házastársak együtt tudnak Istenre tekinteni. Senki sem tud az élettársához ragaszkodni, csak ha hitben elfogadta őt.

A püspök ezután részletesen elemezte az ember és asszony teremtésének történetét. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az oldalbordából teremtette az asszonyt, ami meghatározza a helyét és feladatát: hogy egymás mellett járjanak az egész életük során. Ezután arra hívta fel a figyelmet, mennyi mindennel tudjuk elvágni kapcsolatainkat, mennyi minden vezet oda életünkben, hogy elhidegüljünk egymástól. Nem csak ünnepnapokon kell számontartanunk a másikat, hanem a hétköznapokban is. Jézushoz pedig minden gondunkban odafordulhatunk. Ő az élet vize, amelynek forrásából bátran ihatunk, és gyógyulhatunk – zárta gondolatait Kondor Péter.

Az istentiszteleti alkalom liturgiai szolgálatában Gerőfiné Brebovszky Éva Deák téri lelkész is segédkezett. A püspök vele és a házasság hete arcaival, Gorove Lászlóval és Gorove Krisztával együtt megáldották a házasságukra áldást kérőket, jegyeseket és együtt járó párokat, de olyanokat is, akik még nincsenek kapcsolatban, ám társért imádkoznak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek