Navigáció
Bejelentkezés

 

Tessedik Sámuel bement a templomába

Szarvas – Molnár György gyülekezeti tag felajánlásából dr. Csíky László szobrászművész bronzból készítette el azt a 270 kilogramm súlyú szobrot, amely a 46 éves, fiatalos Tessedik Sámuel evangélikus lelkészt (1742-1820) ábrázolja. Mivel a lelkész születésnapja 20-án volt, de az ideén húsvétra esett, ezért ehhez közel szerettük volna a szobrot felszentelni. Így esett a választás 2014. április 25-re – mesélte érdeklődésünkre Lázás Zsolt lelkész, esperes. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: newjsag.hu, Babák Zoltán

Mint megtudtuk, egy éve, 2013 áprilisában az ótemplomi gyülekezet presbitériumának döntése alapján egy bizottság alakult, amelynek feladata az volt, hogy az egyetlen hiteles, fiatalkori Tessedik-portré alapján, amely a lelkész családjának hagyatékából került elő, a művész elképzelését finomítva, ahhoz tanácsokat adva, munkálják a szobor elkészültét. Azt szerették volna, ha ezt a fiatal kori portrét, kissé idősítve, a szobor a 46 éves Tessedik Sámuelt ábrázolja, aki 1788-ban az Ótemplom felszentelési istentiszteletén az igét hirdeti.

„2014 advent második vasárnapján lesz a templomszentelési ünnepünk, amelyre szeretnénk, ha a Tessedik kézében tartott Bibliába bekerülne három nyelven az az ige, amelyről akkor prédikált (Jn 17,17): Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” - mondta Lázár Zsolt esperes, aki reményét fejezte ki, hogy talán addigra a 210 éves orgonájuk is meg fog újulni.

„Sokan meg szokták kérdezni, vajon miért áll Kálvin János szobra a Kálvin téri református templom előtt? Ha a Kálvin téri református templom előtt Kálvin azon gondolkodik, hogy bemenjen-e, beengedik-e a templomba, Tessedik most bejött ide” - mondta tréfásan Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke igehirdetésében, amelyet az aznapi ige alapján tartott.

E rendkívüli ünnepi istentiszteletre az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség és a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye együttesen invitálta a híveket. A vendéglelkészek sorában ott volt Tessedik szülővárosából az alberti gyülekezet lelkésze, Túri Krisztina, aki rendszeres szolgálatot szokott végezni a Középhalmi Evangélikus Misszióban.

Az istentiszteletet és az azt követ közgyűlést dr. Czinkóczky Mihály felügyelő szolgálata keretezte, s a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjainak műsora tette még meghittebbé.

A szoboravatás szolgálatát Lázár Zsolt, a Nyugat-békési Egyházmegye esperese végezte el,Gáncs Péter püspök, dr. Csiky László és Molnár György társaságában leleplezte a templom kereszttengelyében, a Körös felől levő oldalajtó előtt elhelyezett szobrot, amelynek felállításában tevékenyen részt vett a helyi sírköves, Bontovics Gábor is.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen felszólalt maga a mecénás, Molnár György is. Radosné Lengyel Anna, egyházkerületi felügyelőasszony mintegy összegezte mindazon tevékenységet, amelyet a szarvasi evangélikusok az oktatás és szociális ellátás területén végeznek, kiemelve az ifjúság nevelését. Gaál Roland járási hivatalvezető átadta Erdős Norbert kormánymegbízott testvéri üdvözletét, majd szemléletes példákkal érzékeltette, hogy annak ellenére Tessedik a maga korában országos hírnévre tett szert, de Szarvason nem volt népszerű a helyiek körében. Beszédében utalt napjainkra is, amikor a gyülekezet lelkésze előtt újra lehetőség nyílt szeretetotthon, óvoda és iskola teremtésre. Végezetül Babák Mihály polgármester Tessedik életművét idézve utalt arra, mekkora veszély fenyegeti Szarvason az agrár-felsőoktatás létét.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével ért véget. Molnár György ajándékaként az istentisztelet valamennyi résztvevője emléklapot vehetett át és állófogadáson köszönthette azokat, akinek e nagyszerű kezdeményezéshez köze volt.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek