Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek Gyülekezet-missziói esélyek az egyházkerületben
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

Gyülekezet-missziói esélyek az egyházkerületben

Pestszentlőrinc – A Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlése november hetedikén tartotta hagyományos őszi ülését a pestszentlőrinci gyülekezet templomában és a Sztehlo-gimnázium dísztermében. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

A pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium párhuzamosan két rangos egyházi eseménynek is otthont adott. A Déli Evangélikus Egyházkerület őszi közgyűlése mellett szintén itt rendezték ugyanis az evangélikus középiskolák országos történelemversenyét. Az alkalomról az evangelikus.hu tudósítása itt olvasható.  Kalina Katalin igazgatónő köszöntője után Győri Gábor esperes templomi áhítata intonálta a két rendezvényt. 

Gáncs Péter püspök hivatalosan megnyitotta a reformáció témakörében meghirdetett vetélkedőt, és kifejezte  reménységét, hogy a versenyző diákok között a jövő evangélikus egyházát, leendő közgyűlési tagjait, lelkészeit, felügyelőit köszöntheti.

  A közgyűlés tagjai az áhítatot követően a gimnázium dísztermébe vonult, ahol a kórházi kezelésen tartózkodó Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő távollétében helyettese Andorka Árpád levezetésével megkezdte munkáját az őszi közgyűlés. 

Első előadóként, Hafenscher Károly evangélikus lelkész, miniszteri biztos (EMMI Reformáció Emlékbizottság) tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a reformáció 500. évfordulójára való készülés a szétválasztott állam és egyház közös ügye. A reformáció alapvetően formálta a történelmünket, így 2017 célja nem csupán megemlékezés a múltról, hanem az 500 éve tartó vallási és kulturális megújulás méltó megünneplése.

A miniszteri biztos átfogó képet adott a Reformáció Emlékbizottság munkájáról, terveiről. „Szellemi és társadalmi megújulás a cél, amihez meg kell tudnunk fogalmazni az identitásunkat. Fel kell mutatni azokat a protestáns értékeket, amelyek sokszor észrevétlenül részei mindnyájunk életének.”

 Kegyelemből élünk! A széttöredezett világban fel kell mutatnunk, hogy a világi értékrendhez képest hogyan is definiáljuk protestáns identitásunkat, értékeinket. A miniszteri biztos Dietrich Bonhoeffert idézve zárta gondolatait: „Az egyház addig egyház amíg nem önmagáért, hanem másokért él”.

Következő napirendi pontként „Gyülekezet-missziói esélyek az egyházkerületben” címmel hallhattunk kerekasztal beszélgetést Szabóné Mátrai Marianna püspök-helyettes  moderálásával. Ennek keretében Németh Zoltán, az újonnan alakult gyülekezeti és missziói osztály vezetője a működő és vonzó gyülekezetek kialakítását, támogatását emelte ki az osztály fő céljaként. Ehhez az adminisztratív háttér biztosításán túl konkrét projektekkel készülnek. Deák László kerületi missziói lelkész a délen elindított gyülekezet „újraélesztő” és plántáló kezdeményezéseket mutatta be. Andorka Árpád  felügyelő-helyettes a konfirmációs statisztikákról számolt be. Ehhez kapcsolódva hallhattunk a következő évben megrendezésre kerülő bonyhádi, immár 11. egyházkerületi konfirmandus tábor új terveiről, célkitűzéseiről. 

Az egyházkerület 2015-ös munkatervét a püspök terjesztette elő. Új program a Luther-városokba meghirdetett buszkirándulás, amelyre a gyülekezetek elnökségei kapnak meghívást abban a reményben, hogy a következő években hasonló „zarándoklatokat” szerveznek majd gyülekezeteik számára az egyházkerület lelki, szellemi útmutatásával és nem utolsó sorban anyagi támogatásával.  

Következő napirendi pontként az egyházkerületi ösztöndíjak ügye került megvitatásra, különös tekintettel a hitoktatóképzés támogatására. 

Végül pedig egy régen várt, jelentős döntést hozott a közgyűlés: ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a két szarvasi egyházközség társulását 2015. január 1-től! 

 

  Az elfogadott munkaterv szerint a tavaszi közgyűlésre Apostagon kerül sor 2015. április 24-én.

 Kiss Tamás képei:

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek