Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” – Október a reformáció hónapja
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” – Október a reformáció hónapja

forrás: meot.hu

A kultúra és család évében, melyet az Ökumenikus Tanács meghirdetett, kiemelkedik az Istennek való szolgálat az Október a reformáció hónapjában (Józsué 24,15). 

A család számunkra, keresztyén emberek számára egy különleges kötődést jelent embertársainkon keresztül Istenhez. Amilyen a kapcsolatom az embertársaimmal és családommal, olyan a kapcsolatom az Istennel is. Józsué gondolata minket is elgondolkodtat, hogy kinek szolgálok az életemmel. Ő képes volt arra, hogy családjával az Urat szolgálja. Vajon képes vagyok-e én is arra, hogy az Urat szolgáljam? Ebben a szolgálatban segít nekünk Jézus Krisztus is, hiszen Ő képes volt az Urat szolgálni minden körülmény között.

A kultúra része a rendezett családi élet is és a Teremtő iránti elköteleződés, hiszen az Isten ismerete a bölcsességem kezdetét jelenti. A kultúra azt is jelenti a keresztyén ember számára, hogy felfedezem folyamatosan a teremtett világ értékeit és Isten kinyilatkoztatását.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten is hív bennünket, és az isteni hívásra adott válaszunk az engedelmességben kell, hogy megmutatkozzon. A hit által pluszerőt kapunk, amely átvezeti életünket a holtpontokon. A reformáció és az Isten igéjének való engedelmes önátadás a XVI. században kéz a kézben járt, ugyanakkor mai életünk krisztusi reformációjának, megújulásának mindennapos élménye is lehet. Ez a szerves összefüggés is indokolja, hogy 2014-ben az Október a reformáció hónapja rendezvény főtémáját az Ökumenikus Tanács Józsué könyvéből választotta.

Benne van ebben a választásban az egymásra való odafigyelés és az isteni gondviselés is. De benne van a személyes felelősségérzet is, illetve az annak felkeltésére való igyekezet. A XVI. századi reformáció elkötelezett, neves és névtelen híveit prófétai belső tűz indította, s ők egyszerre vállalták az isteni megszólítottságot és a megszólítottság elfogadását. 

Felelősségteljes elkötelezettségre, odaadásra van nagy szükség nyilván ma is kinek-kinek a maga kis világában és egyéni képességei szerint. Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat ebben az esztendőben a kultúrát és családot kívánja hirdetni. 

 

A sorozat főbb állomásai a következők:

 

Október 1-én, szerdán 18 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények Budapesten, a Kálvin téri református templomban, zenés istentisztelet keretében. A megnyitó jó alkalmat ad – a főtéma megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életformára hívó üzenet kifejtésére, annál is inkább, hiszen ebben az időszakban egyházaink sokfelé a teremtésvédelem hetét ünneplik.

 

Október 4-én, szombaton 10 órától – szintén a reformációs események részeként – rendezzük meg az Ökumenikus Tanács székházában a területi női találkozót. A főtéma: Keresztény nő a családban – amit élsz, azt örökíted tovább. Nyitóáhítatot vezeti: B. Pintér Márta evangélikus lelkész, köszöntőt mondanak: P. Tóthné Szakács Zita házigazda, az Ökumenikus Tanács Női Bizottságának elnöke és Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára. Varga György baptista lelkész, a Baptista Családi Szolgálat vezetője és felesége szolgálata.

 

Október 12-én, vasárnap 17 órakor az alberti evangélikus templomban a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. Tagegyházaink missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten. Az istentisztelet előtt 15 órától hangverseny lesz a római katolikus templomban a helyi énekkarok szolgálatával.

 

Október 19-én, vasárnap 17 órakor kezdődik a szokásos ünnepi reformációi gála a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban. A gazdag programban – egyebek mellett – a Kecskeméti Református Gimnázium kórusa, valamint Pál István „Szalonna” és családja szolgálatában gyönyörködhetünk. Fő előadásra Czibere Károly államtitkár urat kértük. Előadásának címe: „Reformáció és a család”. Műsorukkal a Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai mutatkoznak be. Köszöntőt mond Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A házigazda Bényi Ildikó lesz.

 

Október 26-án, vasárnap 17 órakor a Magyarországi Metodista Egyház központjában lesz az országos reformációi istentisztelet. Igét hirdet Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alelnöke. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

 

Október 31-én, csütörtökön 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a budapesti Reformációi emlékparkban (Bajza utca és Városligeti fasor sarka). Ezen a Nemeshegyi János által vezetett fúvószenekar szolgál. Ünnepi beszédet Ungvári Csaba a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese mond. Imádságot Steinbach József, az Ökumenikus Tanács elnöke mond, s a megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

 

Szeretetteljes bizalommal buzdítjuk a gyülekezeteket, intézményeket és szervezeteket, hogy lehetőleg profiljuknak megfelelően, de nem kizárólagosan e főtémához kapcsolódva szervezzék meg a maguk helyi programját/programjait, s erről a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjenek tájékoztatást küldeni a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon/fax: 1/371-2690; 1/371-2691; 

e-mail: oikumene@meot.hu . A hozzánk beérkező programok listáját közzétesszük honlapunkon, és részvételre buzdítunk.

Bizalommal kérem, hogy az október 19-én, vasárnap 17 órakor az Urániában megrendezendő ünnepi gálára – tekintettel az intézmény befogadóképességére – a jegyeket szíveskedjenek megrendelni, valamint jegyenként 500 Ft/fő adományt is remélünk legkésőbb szeptember 20-ig a fenti elérhetőségek egyikén.

 

Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat programjain minden érdeklődő imádságos, aktív részvételét kérjük, a jegyigényről és a helyi programokról a tájékoztatást bizalommal várjuk.

 

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek