Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek „Legyünk készek számot adni reménységünkről!” – Pitvaros 200
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

„Legyünk készek számot adni reménységünkről!” – Pitvaros 200

Pitvaros – A hányatott sorsú falu alapításának 200. évfordulóját ünnepelte a helyi gyülekezet és a faluból elszármazott szlovákok küldöttsége. Az ünnepi istentiszteleten Gáncs Péter püspök szolgált igehirdetéssel. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Az istentisztelet elején Csonka Zsuzsana és id. Kutyej Pál lelkészek köszöntötték az egybegyűlteket.

Gáncs Péter prédikációjában a csodálatos halfogás történetén keresztül a reménység apostolát Pétert állította példaként pitvarosi és az 1947-es lakosságcsere során kitelepített szlovák vendégek elé: Péter bizalma, reménysége a pitvarosi evangélikusok számára is példa és remény lehet. 

A falu szlovák evangélikus lakosságának döntő többségét Csehszlovákiába telepítették, helyükre magyar katolikusokat telepítve, így az egykor mintegy kétezer lelket számláló evangélikus gyülekezet mintegy tíz százalékára zsugorodott, ami az utóbbi évtizedekben tovább csökkent. A mára az evangélikus gyülekezetet mindössze mintegy harminc egyházfentartó alkotja. Az igehirdető mégis a reményről beszélt hiszen bár kicsi, de él és élni akar a gyülekezet, amit a szép számú hittanos és a frissen felújított gyülekezeti ház is példáz.

A püspök hangsúlyozta, hogy az egyház küldetése hidakat építeni akkor is amikor a környezetünben csak rombolják őket. Erre a hídépítésre ragyogó példa, hogy lakosságcsere során kitelepített szlovákok és leszármazottai a mai pitvarosiakkal közös sátor alatt szeretetben képesek együtt ünnepeli. Ilyen alkalom lesz az 5. Szlovák Evangélikus Egyházi Napok rendezvénye Békéscsabán, ahová mintegy kétezer szlovák evangélikust várnak hazánkból és a környező országokból, valamint a Föld Sója Találkozó Budapesten ami az egész Közép-Európa evangélikusságát szólítja meg.

Az egybegyülteket köszöntötte Igor Furdík békéscsabai szlovák főkonzul, aki azt az élményét osztotta meg, hogy bár nem értette a magyar nyelven hangzó prédikációt, már a id. Kutyej Pál fordítása előtt is sejtette miről volt szó. Vagyis nem az számít, hogy milyen nyelven, hanem, hogy miről beszélünk!

Radosné Lengyel Anna évek óta a pitvarosi gyülekezet egyházfentartó tagja és presbitere. Felügyelői látogatásai során példának szánta döntését, hogy az egyházfentartói járulék fizetésével ne egy jómódú budai gyülekezetet, hanem a nehézsorsú pitvarosi evangélikusokat támogassa. Az egyházkerületi felügyelő az ünnepi istentiszteleten így pitvarosiként köszönthette a vendégeket. Arra bíztatva őket, hogy alakítsanak élő rendszeres kapcsolatot a helyi és az elszármazott evangélikusok között, hiszen ahogy Szlovákiában is szülőföldjükként emlékeznek Pitvarosra, az itthonmaradottak sem felejtik el a a távolba szakadt földijeiket.

Hat áttelepült szlovákoknak otthont adó gyülekezet üdvözletét hozta Lukačovsá Andrea diószegi lelkésznő, hangsúlyozva, hogy tovább él az innen magukkal vitt lélek a Pitvarosról elszármazott szlovákokban.

A köszöntések sorát az evangélikus gyülekezet felügyelője Dénes Erzsébet és a gyülekezettel jó ökumenikus kapcsolatokat ápoló Kosuba Róbert római katolikus atya zárta, aki gyülekezetének tagjaival érkezett az egész falu számára fontos alkalomra. A plébános fontosak tartja a múlt megismerését és ápolását, de bíztatott arra, hogy a jelenben és a jövő felé fordulva kell együtt munkálkodnunk.

Kiss Tamás fotói:

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek