Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek Erőm és énekem az Úr – Lelkésszé szentelték Hajduch-Szmola Patrikot
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

Erőm és énekem az Úr – Lelkésszé szentelték Hajduch-Szmola Patrikot

Budapest – „Teológus hallgató még ennyit nem kérdezett Luther-kabátról” – így jellemezte dr. Szabó Lajos rektor köszöntésében Hajduch-Szmola Patrikot. Valóban, a Déli Evangélikus Egyházkerület idén elsőként ordinált lelkésze hat éve várta már a pillanatot, hogy végre felölthesse a liturgikus öltözetet. Ez a pillanat 2016. június 18-án jött el, amikor a fasori evangélikus templomban Gáncs Péter püspök lelkésszé avatta Hajduch-Szmola Patrikot. Szöveg: Kovács Barbara, fotó: Kiss Tamás

A fasori evangélikus templomban tömött sorok várták a lelkészszentelést: családtagok és barátok, valamint a fasori, a csömöri, kondorosi, a kelenföldi, az újpesti és pilisi evangélikus gyülekezet képviselői is részt vettek az alkalmon. 

Gáncs Péter elnökpüspök a 61. zsoltár Patrik által választott része alapján hirdette Isten igéjét. „Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.” (Zsolt 61,9) – hangzott az igevers, amely alapján Gáncs Péter elmondta, hogy bár Patrik zenészből lelkész lett, mégsem kell választania a két hivatás között. A lelkészi munkát is lehet a zenei időmértékek alapján presto, allegro vagy épp moderato tempóban végezni. A püspök mégis azt javasolta a lelkészjelöltnek, hogy először andante, azaz lépésben haladjon előre. Azonban nem elég csak a zenében kibontakoznia, hiszen Patrik az evangélium hirdetésének szolgálatát vállalta magára, amelyben naponként újra és újra megerősödve kell előre haladnia. Ezen az úton az első állomás a pécsi evangélikus gyülekezet lesz, ahol Patrik augusztustól beosztott lelkészként fog szolgálni. 

Az ordinációt Gáncs Péter püspök, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos rektor és Aradi György, a fasori lelkész végezték. Az eskütétel után a jelen lévő lelkészek személyes áldással, és a Confirma eléneklésével bocsátották útra szolgatársukat. Az úrvacsorai liturgiát immár frissen felavatott lelkészként Patrik végezte, hatodéves mentora, Johann Gyula csömöri lelkész közreműködésével. 

Az ünnepi istentisztelet végén elsőként Aradi György, a teológiára küldő fasori gyülekezet lelkésze köszöntötte Patrikot egy másik zsoltár szavaival: „Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.” (Zsolt 118, 14) Jókívánságaiban megemlítette, hogy bár Patrik korábban karmesterként is állt a fasori oltár előtt, azt kívánja, hogy az elkövetkezendő szolgálatában a karmesterpálca Isten kezében legyen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos rektor, a déli egyházkerület nevében pedig Gáncs Péter püspök és Radosné Lengyel Anna felügyelő köszöntötték a felavatott lelkészt. Hajduch-Szmola Patrik a csömöri evangélikus gyülekezetben végezte hatodéves szolgálatát, mentora Johann Gyula azt kívánta Patriknak, hogy mindig őrizze meg azt a gyermeki örömöt, amellyel az emberi kapcsolataiban részt vesz. A köszöntés részeként a csömöri gyülekezet kórusa is szolgált. Végül pedig Patrik leendő principálisa, Ócsai Zoltán, pécsi lelkész köszöntötte őt néhány szóban. Az istentisztelet után a fasori evangélikus gimnáziumban szeretetvendégséggel, a különböző gyülekezetek képviselőinek finom házi süteményei mellett folytatódott az alkalom. 

Kiss Tamás fotói:

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek