Navigáció
Bejelentkezés

 

Hálaadás a templomszentelési jubileumon

Mezőberény – Fanfárok hangjára vonultak be a lelkészek és a presbiterek a zsúfolásig megtelt zsindelytetős mezőberényi német templomba. Gáncs Péter elnök-püspök és Kondor Péter esperes szolgálattevőkként érkeztek a gyülekezetbe, ahol a 225 éves templomszentelés jubileuma kapcsán hálaadó napot tartottak. Szöveg: Lázárné Skorka Katalin, fotó: Lázár Péter

A mezőberényi és mössingeni rézfúvósok egy közös együttesként hívogatták az ünnepre érkezőket a térzenével, majd pedig gondoskodtak arról, hogy az istentisztelet zenei megformálása valóban emelkedett légkört teremtsen. A püspök úr prédikációjában a templomkapu felett található gót betűs igét, Jézus szavát magyarázta: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál.” Jn 10,9 Rámutatott arra, hogy az ajtónál ott a küszöb, és ha belépünk a templomba, ezzel találkozunk először. Kikkel találkozik a hozzánk betérő először? Vannak küszöb emberek, akik akadályoznak a zökkenőmentes bejutásban. Fontos, hogy mi ne legyünk olyanok, akikre úgy gondolnak mások, hogy gátjaivá válunk az ő Jézusra és közösségre találásuknak. Egy ajtó akkor válik igazán nyitottá, és lehetőséggé a bejutásra, ha ott minél kisebb a küszöb. A gyülekezet akkor lesz hívogató és befogadó hely, ha minél kevesebb közöttünk a küszöb ember. Azért kell imádkozni, hogy mi magunk ne legyünk azok. Az ige a jó pásztor gondoskodásáról is szól számunkra: a legelőért nem tesz a bárány semmit, készen kapja. Ha valaki Jézusra talál, az rátalál az üdvösségre, amit ő készített el számunkra. Az elnök-püspök igehirdetését követően újraszentelő áldásában részesítette a gyülekezetet és a templomot, majd pedig a jubiláns konfirmadusokat is. Az úrvacsorai liturgiában Kondor Péter esperes és az egyházközség lelkésze Lázárné Skorka Katalin végeztek szolgálatot. Ez idő alatt a Kelet- Békési Evangélikus Egyházmegye zenei táborának előadói és növendékei keresztyén könnyűzenével dicsérték Istent.

Az istentisztelet után Fejér Sándor, a II. kerületi Evangélikus Egyházközség lelkésze, Dr. Rück András egyházmegyei felügyelő és Siklósi István polgármester köszöntötte az ünneplőket. A város vezetője elmondta, hogy öröm és büszkeség egy 225 éves évfordulót ünnepelni úgy is, hogy a település is ünnepel, várossá nyilvánítása 25 éves jubileumát. 

Az egyházközség elnöksége a presbitérium nevében köszönetét fejezte ki két hűséges szolgálattevőjének, Köhler Juliannának és Schäffer Miklósnak, akik évtizedeken át fáradhatatlanul igyekeztek a gyülekezetért helytállni. 

A jeles évfordulóra ellátogattak a semlaki gyülekezet tagjai lelkészükkel, valamint a környező német nemzetségi önkormányzatok delegáltjai és többen az önkormányzati képviselők közül is.

A Berény Szállóban ebéddel folytatódott a nap, majd pedig Dr. Harmati Béla László az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója tartotta meg előadását. A téma igen figyelemfelkeltő volt: Mezőberény és az evangélikusság helyzete a türelmi rendelet idején. A hallgatóság a XVIII. század végi templomépítészet sajátosságairól, a helyi templom felépítésének történeti hátteréről és művészi jellegzetességeiről újabb ismeretekkel gazdagodhatott. 

A gyülekezet háziasszonyai is komolyan készültek. Jóvoltukból sütemény és kávé, frissítő várta az árnyas udvarba ékezőket. A megvendégeléshez a Német Hagyományápoló Egyesület is támogatást adott. 

A hálaadó nap a zenetáboros ifjúság koncertjével zárult, amely a Berény Szálló előtti téren, a város főterén valósult meg. Kb. kétszázan voltak kíváncsiak arra, miként szólal meg a Jézusról szóló evangélium a fiatalok zenéje, éneke által. Az egyórás előadást - ahogyan a többi programot - a városi kábel tv rögzítette, hogy a későbbiekben sokak számára közvetíthessék a jubileumi napon történteket. 

Legyen Istené a dicsőség mindazért, amit eddig ebben a közösségben az Ő áldása képpen megtapasztalhattunk!

Fotók:

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek