Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Hírek Gazdagon áldott indulás – Lelkésziktatás Baján
Bekezdések
Navigáció
Bejelentkezés

 

Gazdagon áldott indulás – Lelkésziktatás Baján

Baja – Reménység vasárnapján, 2015. november 15-én iktatta be lelkészi hivatalába a bajai gyülekezet megválasztott lelkészét, Gazdag Zsuzsannát, az Evangélikus Élet hetilap korábbi főmunkatársát Lupták György, a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese. Az ünnepi alkalmon Gáncs Péter püspök szolgált igehirdetéssel. Szöveg: Boda Zsuzsa. Fotó: Kiss Tamás

A kerület lelkészi vezetője az Útmutató aznapi zsoltárversét néhány további verssel kiegészítve választotta prédikációja alapigéjéül. „Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!” „Most te vagy az a boldog ember – fordult a püspök a beiktatandó lelkészhez –, aki az Úr házában lakhat.” A boldogság egyik alapja pedig az, hogy azon a helyen vagyok, ahol az Isten látni akar – tette hozzá Gáncs Péter.

Az iktatás szertartása után Gazdag Zsuzsanna mondta el Józs 1,9 verse alapján tartott szószékfoglaló prédikációját. Megemlékezett arról, hogy a bajai gyülekezet idén ünnepelhette fennállásának százhetvenötödik évfordulóját. „Tény, hogy a közösség ma meglehetősen kicsiny, ám már lassan kétszáz esztendeje létezik! Emeljük ki: Isten akaratából és kegyelméből.” Majd így folytatta: „A Bajai Evangélikus Egyházközség, ha nem is mindig virult, de igenis élt az évek, évszázadok alatt, és én hiszek abban, hogy ha Isten és a gyülekezet tagjai is úgy akarják, élni is fog. Hálaadással és köszönettel fogadom Istentől és a gyülekezeti tagoktól a megbízást ennek a szolgálatnak a folytatására. Hiszem, hogy megadatik hozzá az a bizonyos, felülről való plusz is, ami elengedhetetlenül szükséges: az Úr áldása.”

Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés követte, amelynek keretében a Déli Egyházkerület részéről Radosné Lengyel Anna felügyelő, az egyházmegye nevében pedig Dudla Erzsébet felügyelő köszöntötte a beiktatott lelkésznőt. Nemcsak evangélikus lelkészkollégák, de a testvéregyházak lelkipásztorai is elmondták „gazdag” áldáskívánásaikat, egy kis szójátékkal élve a lelkésznő vezetéknevére is utalva.

Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Vedelek Norbert alpolgármester is, aki nemcsak a saját nevében köszöntött, hanem felolvasta Baja város polgármesterének, Fercsák Róbertnek üdvözlő levelét is. A közgyűlés záró felszólalója Szirmai Zoltán nyugalmazott esperes, fasori lelkész volt. Gazdag Zsuzsanna keresztelő és konfirmáló lelkipásztora meleg hangon hívta föl a bajai gyülekezet figyelmét: használják ki, hogy Zsuzsával nagyon jól lehet beszélgetni. „A beszélgetést aztán ő néha egy remek interjú formájában meg is írja az Evangélikus Életnek” – egészítette ki nevetve mondandóját, derültséget keltve a hallgatóság soraiban is.

Az ünnepi alkalom bőkezű vendégfogadással zárult.

 Kiss Tamás képei:

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek