Navigáció
Bejelentkezés

 

Uram jó nekünk itt lennünk!

Páhi – A felújított iskola-templomért adott hálát Páhi evangélikussága november 15-én. Szöveg és fotó: Kiss Tamás

Az igehirdetéssel szolgáló Gáncs Péter püspök az ünnepi alkalmon feltette a kérdést: Miért jó nekünk itt lennünk? A püspök az alkalomra szóló meghívón szereplő képre utalva fejtegette a hely különleges hangulatát. A felújított piciny iskola-templom sarkában álló szószéket ábrázoló kép önmagában is gazdag üzenetet hordoz: A színes ablakon a szószékre beszűrődő fény, az élő virág, a galamb képében az imádkozó kezekre szálló lélek szimbóluma, az ünnepi oltárterítő pünkösdi vöröse, mind-mind prédikációra érdemes gazdag jelképek. A tudósításunk címében szereplő igehirdetési alapige (Mt 17,4), a megdicsőülés hegyén elhangzó péteri mondat, a meghívón teljessé teszi az üzenetet. Az igehirdető kiemelte, hogy milyen fontos észrevennünk az említett szimbólumoknak a mélységét, például ahogy az ablakon beszűrődő délutáni napfényt szinte pár perc alatt váltja fel az este sötétjébe ugyanezen ablakon kiragyogó belső világosság. Vegyük észre annak a fontosságát, hogy nem csak az számít, hogy a templom falain belül jó-e nekünk, az is fontos, hogy ezt a minket még csak kívülről szemlélők is meglássák, vonzónak, hívogatónak találják.
Az igehirdetést a gyülekezet hittanosainak rövid énekes-verses műsora követte, majd Nagy Veronika, az épp idén 25 éve helyben szolgáló lelkésznő köszöntötte a templomot zsúfolásig töltő gyülekezetet. A lelkésznő nagy szeretettel köszöntötte az ünnepségen jelenlévő elődeit, id. Dr. Cserháti Sándort és Sárkány Tibornét és megemlítette, hogy napra pontosan negyven éve, 1974 november 15-én hívták életre a Csengőd-Páhi-Kaskantyúi Társult Egyházközséget. Páhi polgármestere Oroszi István a gyülekezet presbitereként számolt be a 11 millió 560 ezer forintos felújítás részleteiről, megköszönve az Országos Egyháznak, hogy előfinanszírozta az Európai Uniós pályázaton elnyert összeget, amit a felújítás elszámolása után a gyülekezet maradéktalanul visszafizetett.
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek